عصاره تیروئید

داروهای تیروئید و ضد تیروئید
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

دارو های هم گروه عصاره تیروئید

A :
Generally acceptable. Controlled studies in pregnant women show no evidence of fetal risk.

During pregnancy in hypothyroid patients, serum free T4 levels may decrease and serum TSH levels increase to values outside the normal range.Elevations in serum TSH may occur at 4 weeks' gestation;n monitor TSH levels during each trimester (or every 6 weeks) and adjust thyroid dosage accordingly. Reduce dosage to pre-pregnancy level immediately after delivery, since postpartum TSH concentrations are similar to preconception levels;n measure serum TSH concentrations 6-8 weeks postpartum.m Lactation Although thyroid hormones are minimally distributed into human milk, exercise caution when administering to a nursing woman.However, adequate replacement dosages generally are needed to maintain normal lactation
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب