انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

اين فرآورده به منظورجلوگيري از ايجاد حساسيت نسبت به فاكتور Rh و جلوگيري از بيماري هموليتيك نوزادان در بارداري هاي بعدي استفاده مي شود. ملاك تجويز در بارداري عبارتند از: مادرRh- باشد و قبلاً نسبت به فاكتور Rhحساس نشده باشد، نوزاد و يا پدرRh+ باشد. همچنين براي زنان حساس نشده بعد از سقط خود به خود يا سقط القا شده و يا هر گونه آسيب، دستكاري، نمونه برداري يا خونريزي از جفت استفاده مي شود، مگر اينكه اثبات شود كه جنين يا پدر Rh- باشد. در سقط و يا بارداري خارج رحمي كه تعيين گروه خوني جنين غير ممكن است، با فرض بر اينكه جنين Rh+ باشد، اين فرآورده را تجويز مي كنند، مگر اينكه اثبات شود كه پدر Rh-¬ است. در افراد Rh- كه اشتباهاً خون Rh+ دريافت كرده اند، براي جلوگيري از حساسيت بر عليه فاكتورRh استفاده از اين ايمنوگلوبولين توصيه شده است.

مکانیسم اثر انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

اين فرآورده حاوي IgG ضد Rho(D) است و در افراد Rh- ، با مهار پاسخ ايمني نسبت به گلبولهاي قرمز Rh+ ، از ايجاد حساسيت نسب به فاكتور Rho(D) جلوگيري مي كند. در افراد Rh- و حساس نشده اي كه خون Rh+به بدن آنها وارد مي شود، اين فرآورده به طور مؤثر واكنش ايمني را كاهش مي دهد. هر ويالmcg 300 ايمنوگلوبولين، واكنش ايمني بر عليه 15 ميلي ليتر گلبول قرمز متراكم يا 30 ميلي ليتر خون كامل Rh+ را به طور كامل مهار نمايد. از 24 ساعت بعد از تزريق سطوح پادتن انتقالي قابل تشخيص خواهد بود و براي 21 روز در سطح مطلوب باقي خواهد ماند.
بدون استفاده از Anti-D احتمال ايجاد حساسيت بر عليهRh 12% مي باشد، كه تجويز Anti-D اين احتمال را تا 2-1% (تزريق بعد از زايمان) و 7/0 -1/0%(تزريق قبل از زايمان) كاهش مي دهد.

فارماکوکینتیک انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

طول اثر: مهار ایزوایمیونیزاسیون Rh: Rhophylac با دوز 300mcg: تیتر ایمونوگلوبولین Rh (D) تا حداقل 9 هفته قابل تشخیص است؛ WinRho با دوز 120mcg: تا 6 هفته

توزیع: Vd: IM: RhoGAM: 7.3±1.5 L

فراهمی زیستی: IM: Rhophylac: 69%

نیمه عمر حذف: RhoGAM: 30.9±13.8 روز (IM)؛ Rhophylac: 16±4 روز (IV)، 18±5 روز (IM)؛ WinRho حدود 24 روز (IV)، حدود 30 روز (IM)

زمان رسیدن به پیک پلاسمایی: RhoGAM: 4 روز (IM)؛ Rhophylac: 2 تا 7 روز (IM)؛ WinRho: 2 ساعت (IV)، 5 تا 10 روز (IM)

منع مصرف انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند، Anti-D نبايد مصرف شود. براي نوزادان بعد از تولد، براي همه افرادRh+ و افراد Rh- كه قبلاً نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند، نبايد تجويز شود.

عوارض جانبی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

ناراحتي در محل تزريق، تب، درد عضلاني و خواب آلودگي از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلات دارویی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

به دليل وجود ساير ايمنوگولوبولين ها همراه Anti-D ، از 30-14 روز قبل تا 3 ماه بعد از تزريق Anti-D ، از انجام واكسيناسيون مادر خودداري شود. با اين وجود Anti-D تأثير واكسن سرخچه را كاهش نمي دهد و مي توان بعد از زايمان و قبل از ترخيص علاوه بر Anti-D واكسن سرخچه را نيز مصرف نمود، به شرط اينكه ميزان پادتن عليه سرخچه 8-6 هفته بعد از واكسيناسيون اندازه گيري شود تا از ايجاد مصونيت اطمينان حاصل شود.

هشدار ها انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

اين دارو بايد به طور داخل عضلاني و ترجيحاً در عضله دلتوئيد يا ران تزريق شود.

توصیه های دارویی انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

1. قبل از تجويز و بلافاصله قبل از زايمان، آزمايش تعيين گروه خوني نوزاد(ABO,Rh) و آزمايش مستقيم آنتي گلوبولين را بايد انجام داد.
2. در صورت لزوم (زايمانها، سقط جنين يا انتقال خون، نمونه برداريها،...) بايد فرآورده فوراً و يا حداكثر در عرض72 ساعت بعد از اتمام زايمان يا وقوع حادثه تزريق شود.
3. اگر قبل از زايمان Anti-D تزريق شده باشد، لازم است كه مادر يك مقدار مصرف ديگر بعد از زايمان نوزاد Rh+ دريافت كند. چنانچه اين فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زايمان به مادر تزريق شده باشد، بعد از زايمان نيازي به تزريق مجدد نيست، مگر اينكه مقدار خونريزي جنيني-مادري بيش از 30 ميلي ليتر خون كامل باشد.
4. براي نوزادان متولد شده از مادراني كه Anti-D را قبل از زايمان دريافت كرده اند ممكن است آزمون آنتي گلوبولين (كومبس) به طور ضعيفي مثبت شود.
5. اين فرآورده را بايد در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.

دارو های هم گروه انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if excreted in breast milk, no adverse effects reported
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02370
01098
01099

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
آمپول آنتی-دی ایمنوگلوبولین گریفولز 750 واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر 300میکروگرم
آمپول ایمنو رو 300میکروگرم
آمپول هایپر رو 1500میکروگرم
آمپول پارتابولین اس/دی 250 میکروگرم
آمپول روگام 300میکروگرم
پودر قابل تزریق وینرو 300 میکروگرم
آمپول رزونیتیو 250 میکروگرم/2 میلی لیتر 1250 واحد
سرنگ آماده تزریق ایمونورو 300 میکروگرم/2 میلی لیتر
سرنگ پر شده آماده تزریق روفیلاک 2 میلی لیتری
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب