ضدسم عقرب

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف ضدسم عقرب

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي آنتي توكسين ها ضروري است.

اين فرآورده در درمان علائم ناشي از سم عقرب مصرف مي شود.

مکانیسم اثر ضدسم عقرب

اين فرآورده حاوي مواد خالص ضد سم عقرب مي باشد و باعث خنثي شدن سم عقرب هاي Buthotu saucyi،Androctonus crassicauda،Odontobuthus dorjae، Scorpio maurus و Mesobuthus eupeus مي شود. انواع عقرب هايي كه سم آنها براي توليد پادزهر به كار مي رود به منطقه جغرافيايي مورد نظر بستگي دارد و براي هر منطقه خاص فرآورده بايد حاوي آنتي توكسين هاي عقرب هاي همان منطقه باشد.

عوارض جانبی ضدسم عقرب

بيماري سرم و واكنشهاي آنافيلاكتيك و واكنش هاي تأخيري(جوشهاي پوستي، تب، درد مفاصل،خيز) از عوارض جانبي اين فرآورده مي باشند.

هشدار ها ضدسم عقرب

1. هنگام تزريق، اكسيژن و وسايل احياء بايد در دسترس باشد.
2. قبل از استفاده ازسرم، براي تشخيص حساسيت فرد مسموم نسبت به سرم اسب، آزمون حساسيت بايد انجام شود. كنترل و نظارت مداوم براي تشخيص واكنش هاي ناخواسته ضروري است. در صورت بروز واكنش هاي سيستميك، استفاده از سرم بايد قطع و درمان مناسب شروع شود.
3. آزمون حساسيت: مقدار 2/0 ميلي ليتر از محلول رقيق شده(1:10 براي افراد بدون سابقه و 1:100 براي افراد با سابقه آلرژيك) از سرم طبيعي اسب يا پادزهر زيرجلدي تزريق شود. براي نتيجه آزمون لازم است 30 دقيقه صبر كرد و در صورت عدم واكنش 2/0 ميلي ليتر از فرآورده رقيق نشده بايد تزريق شود، در صورت عدم واكنش حساسيتي مي توان مقدار كافي از پادزهر عقرب را مصرف كرد.

توصیه های دارویی ضدسم عقرب

1. فرآورده را بايد در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.
2. تزريق داخل عضلاني بايد به آهستگي انجام شود. در صورت نياز به تزريق داخل وريدي، بايد به طور خيلي آهسته تزريق انجام گردد.

دارو های هم گروه ضدسم عقرب

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

No human or animal data exist; use only if clearly needed Lactation: Unknown whether distributed in breast milk; caution advised
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01392

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
ویال سرم ضد عقرب گزیدگی البرزدارو 5 میلی لیتر
Antiscorpion Venum Serum available in Iran

Antiscorpion Venum Serum available in Iran

Brand names
ANTISCORPION VENOM ALBORZDARU 5ML VIAL
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب