ایمنوگلوبولین کزاز

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف ایمنوگلوبولین کزاز

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي ايمنوگلوبولين ها ضروري است.
اين فرآورده براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه بيماري كزاز در افراد زخمي كه زخم آنها با اسپور باكتري كزاز آلوده شده باشد، استفاده مي شود. همچنين براي افراد زخمي، در صورت مشخص نبودن سابقه واكسيناسيون كزاز يا گذشت بيش از 10 سال از آخرين نوبت تزريق نيز تجويز اين فرآورده توصيه شده است. مصرف همزمان اين فرآورده با توكسوئيد كزاز بلامانع است.

مکانیسم اثر ایمنوگلوبولین کزاز

اين فرآورده حاوي ايمنوگلوبولين هاي ليوفيليزه (عمدتاًIgG) مي باشد واز پلاسماي حاوي پادتن هاي خاص بر عليه بيماري Chlostridium Tetani بدست مي آيد.

فارماکوکینتیک ایمنوگلوبولین کزاز

پادتن كزاز داراي نيمه عمري معادل5/3 تا 5/4 هفته مي باشد. از 24 ساعت بعد از تزريق سطوح پادتن انتقالي قابل تشخيص خواهد بود و براي 21 روز در سطح مطلوب باقي خواهد ماند.

منع مصرف ایمنوگلوبولین کزاز

در صورت سابقه حساسيت ايمنوگلوبولين هاي انساني و براي بيماران مبتلا به نقص منفرد IgA نبايد تجويز شود.

عوارض جانبی ایمنوگلوبولین کزاز

درد و سفتي در محل تزريق،كهير و آنژيوادم از عوارض جانبي عمده اين فرآورده مي باشند.

تداخلات دارویی ایمنوگلوبولین کزاز

به دليل تداخل اثر با واكسن هاي ويروسي، تا سه ماه بعد از تزريق ايمنوگلوبولين ضدكزاز، بايد از تجويز واكسن هاي ويروسي امتناع كرد.

هشدار ها ایمنوگلوبولین کزاز

هنگام تزريق اين دارو، احتمال انتقال بيماري هاي ويروسي وجود دارد.

توصیه های دارویی ایمنوگلوبولین کزاز

1. به دليل بروز واكنش هاي شديد از تزريق داخل وريدي اجتناب شود. بايد از راه داخل عضلاني و ترجيحاً از عضله ران يا دلتوئيد تزريق گردد. به علت احتمال خطر آسيب به عصب سياتيك نبايد در عضله سريني تزريق شود. فقط از راه داخل عضلاني استفاده شود.
2. آزمون جلدي نبايد انجام شود، زيرا تزريق داخل جلدي محلول هاي غليظ IgG اغلب باعث واكنشهاي التهابي موضعي مي شوند كه ممكن است با واكنشهاي آلرژيك اشتباه شوند.
3. اين فرآورده بايد در دماي بين 8-2 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري،ولي از انجماد آن جلوگيري شود.

دارو های هم گروه ایمنوگلوبولین کزاز

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Tetanus >7 years old: 250 Units IM (single dose) <7 years old: 4 Unit/kg or 250 Units IM
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01202

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب