واکسن کزاز

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف واکسن کزاز

اين توكسوئيد براي ايجاد ايمني فعال بر عليه بيماري كزازمصرف مي شود.

مکانیسم اثر واکسن کزاز

توكسوئيد كزاز توليد پادتن هاي ضد اگزوتوكسين Clostridium tetani را موجب مي شود.
ایمنی زایی : در صورت تكميل دوره مصرف، مصونيت ايجاد شده براي حداقل 10 سال باقي مي ماند.

منع مصرف واکسن کزاز

در صورت حساسيت نسبت به هر يك از اجزاء توكسوئيد، سابقه هرگونه علائم نورولوژيك متعاقب تزريق اين توكسوئيد، هر گونه عفونت حاد يا بيماري همراه با تب، اختلالات انعقادي يا كاهش تعداد پلاكت ها و در هنگام شيوع پوليوميليت، ازمصرف اين توكسوئيد خودداري شود.

عوارض جانبی واکسن کزاز

عوارض جانبي شايع اين توكسوئيد قرمزي، درد و تورم ملايم در ناحيه تزريق(كه براي چند روز باقي مي ماند)، تب ملايم، لرز، ناخوشي، افزايش ضربان قلب، كاهش فشار خون، سردرد، درد عضلاني، حساسيت(كهير و خارش) و واكنش آرتوس مي باشند.

تداخلات دارویی واکسن کزاز

مصرف همزمان اين توكسوئيد با ايمنوگلوبولين ضد كزاز موجب چند روز تأخير در ظهور مصونيت فعال مي شود. سايمتيدين باعث افزايش پاسخ هاي حساسيت تأخيري نسبت به آزمون هاي جلدي مي گردد.

هشدار ها واکسن کزاز

1. براي كساني كه به آلومينيوم حساسيت دارند، بايد از توكسوئيد مايع استفاده شود.
2. براي درمان بيماري كزاز يا پيشگيري فوري بايد پادزهر كزاز و ترجيحاً از پادتن انساني ضدكزاز استفاده شود.

توصیه های دارویی واکسن کزاز

با وجود احتمال كاهش پاسخ ايمني در بيماران مبتلا به عفونت HIV( با علامت يا بدون علامت)، مصرف اين فراورده براي ايمن سازي توصيه مي شود.

دارو های هم گروه واکسن کزاز

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if excreted in breast milk
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01689

گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب