اکسپکتورانت کدئین

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اکسپکتورانت کدئین

اين دارو به منظور تسكين سرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سرماخوردگي، آلرژي و يا سايرعلائم عمومي ناشي از سرماخوردگي به كار مي رود.

مکانیسم اثر اکسپکتورانت کدئین

اين فراورده حاوي تركيباتي است كه در جهت تقويت اثر يكديگر به تسكين سرفه يا رفع احتقان كمك مي كنند. گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، فنيل پروپانول آمين با تحريك سمپاتيك و تنگي عروق مخاط بيني و در نتيجه كاهش احتقان وادم و كدئين با اثر مستقين بر مركز سرفه در بصل النخاع و تضعيف رفلكس سرفه، موجب روز اثرات درماني اين دارو مي شوند.

منع مصرف اکسپکتورانت کدئین

در مبتلايان به ضعف تنفسي شديد نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی اکسپکتورانت کدئین

اگر چه هر يك از اجزاي دارويي اين فراورده، داراي عوارض جانبي مشخص است ولي با مقادير بكار برده شده در اين تركيب، عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند.

تداخلات دارویی اکسپکتورانت کدئین

مصرف همزمان اين فراورده با ساير تركيبات تضعيف كننده CNS موجب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي مي شود.

هشدار ها اکسپکتورانت کدئین

1. اين تركيب ممكن است علائم مسموميت گوشي ناشي از مصرف مقادير بالاي ساليسيسلات را پنهان سازد.
2. به دليل وجود كدئين در اين فراورده، ممكن است وابستگي ايجاد شود.
3. اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي يا سرگيجه نمايد.

توصیه های دارویی اکسپکتورانت کدئین

1. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود.
2. براي به حداقل رسانيدن تحريك معده، دارو همراه با غذا، آب يا شير مصرف شود.
3. قبل از هر گونه اعمال جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع كرد.
4. هنگام برخاستن ناگهاني از وضعيت خوابيده يا نشسته احتياط شود.

دارو های هم گروه اکسپکتورانت کدئین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

category D if used for prolonged periods or in high doses at term Lactation: excreted in breast milk; caution advised Pregnancy Categories
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00524

اسامی تجاری موجود در ایران
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب