لوزارتان+هیدروکلروتیازید

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف

- درمان پرفشاری خون
- کاهش خطر سکته مغزی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون و هایپرتروفی بطن چپ ( LVH )

مکانیسم اثر

این دارو ترکیبی از لوزارتان و هیدروکلروتیازید است
به منوگراف این دو دارو مراجعه کنید

دارو های هم گروه

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Use of drugs that act on the renin-angiotensin system during the 2nd and 3rd trimesters of pregnancy reduces renal function and increases fetal and neonatal morbidity and death Resulting oligohydramnios can be associated with fetal lung hypoplasia and skeletal deformations Potential neonatal adverse effects include skull hypoplasia, anuria, hypotension, renal failure, and death When pregnancy is detected, discontinue as soon as possible Lactation: Discontinue drug or do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
14233
08256

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص لوزامیکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص هیدروزار 50/12.5 میلی گرم
قرص بایولوزاکس-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزاتن-اچ 50/12.5 میلی گرم
قرص هیزارید 50/12.5 میلی گرم
قرص لورازید 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید امین 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید-تدافارم 50/12.5 میلی گرم
قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید اکتوور 12.5/50 میلی گرم
قرص لوزارتان+هیدروکلروتیازید البرز 50/12.5 میلی گرم
Losartan+Hydrochlorothiazide available in Iran
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب