آملودیپین+والزارتان

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Pregnancy Category: C (1st trimester); D (2nd & 3rd trimesters). During the second and third trimesters of pregnancy, these drugs have been associated with fetal injury that includes hypotension, neonatal skull hypoplasia, anuria, reversible or irreversible renal failure, and death. Lactation: discontinue drug or do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
15856
14860
19773

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص اکسفورج 5/160 میلی گرم
قرص اکسفورج 5/80 میلی گرم
قرص اکسفورج 10/160 میلی گرم
قرص آملودیپین/والزارتان امین 5/80 میلی گرم
قرص والزومیکس 10/160 میلی گرم
قرص والزومیکس 10/320 میلی گرم
قرص والزومیکس 5/160 میلی گرم
قرص والزومیکس 5/320 میلی گرم
قرص والزومیکس 5/80 میلی گرم
قرص سینومیکس 5/80 میلی گرم
قرص سینومیکس 10/160 میلی گرم
قرص سینومیکس 5/160 میلی گرم
Amlodipine+Valsartan available in Iran

Amlodipine+Valsartan available in Iran

Brand names
EXFORGE Tablet 5/160 mg
EXFORGE Tablet 5/80 mg
EXFORGE Tablet 10/160mg
AMLODIPINE/VALSARTAN AMIN 5/80MG TAB
Valzomix® 10/160MG TAB
Valzomix® 10/320MG TAB
Valzomix® 5/160MG TAB
Valzomix® 5/320MG TAB
Valzomix® 5/80MG TAB
SYNOMIX 5/80 MG Tablet
SYNOMIX 10/160 MG Tablet
SYNOMIX 5/160 MG Tablet
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب