تولازامید

داروهای ضد دیابت
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف تولازامید

 موارد مصرف:
- برای کنترل انواع خفیف تا متوسط و پایدار دیابت نوع 2 به همراه رعایت رژیم غذایی استفاده می شود.

دارو های هم گروه تولازامید

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if crosses into breast milk, avoid
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01232

گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب