امداستین

آنتی هیستامین ها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف امداستین

امداستین یک آنتی هیستامین است که 2 بار در روز به صورت فومارات و به طریق قطره چشمی حاوی 05/0 درصد Emedastine در درمان علامتی ملتحمه آلرژیک داده می شود. هم چنین به صورت خوراکی و با دوز معمول 2 تا 4 میلی گرم در روز و در دو دوز تقسیم شده در مورد رینیت آلرژیک و کهیر و اختلالات پوستی تجویز می گردد.

فارماکوکینتیک امداستین

امداستین از مسیر گوارشی جذب می گردد و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 3 ساعت بعد از تجویز خوراکی حاصل می شود. این دارو عمدتاً در کبد به 2 متابولیت اصلی متابولیزه می گردد. 5,6-hydroxyemedastine که همرا ه با مقدار کمی داروی تغییر نکرده از طریق ادرار دفع می گردند. مقادیر کمی از دارو متعاقب مصرف چشمی آن جذب می شوند. نیمه عمر حذف آن متعاقب مصرف خوراکی حدود 7 ساعت و متعاقب مصرف موضعی 10 ساعت گزارش شده است.

عوارض جانبی امداستین

به طورکلی همانند داروهای آنتی هیستامین می باشد.
آزردگی موضعی، ترس از نور، رینیت و سردرد متعاقب مصرف قطره چشمی این دارو گزارش شده است. در صورت پیشرفت اینفلتراسیون قرینه ای مصرف دارو باید قطع گردد.

دارو های هم گروه امداستین

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation Distributed into milk in rats following oral administration;1 not known whether distributed into human milk following topical application to the eye.1 Use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب