اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
901 اوسلتامیویر Oseltamivir
902 اگزالی پلاتین Oxaliplatin
903 اکساندرولون Oxandrolone
904 اگزازپام Oxazepam
905 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
906 اکسی بوپروکائین Oxybuprocaine
907 اکسی بوتینین کلراید Oxybutynin Chloride
908 اکسی کدون Oxycodone
909 اکسی متازولین Oxymetazoline
910 اکسی متولون Oxymetholone
911 اکسی مورفون Oxymorphone
912 اکسی فن بوتازون Oxyphenbutazone
913 اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
914 اکسی توسین Oxytocin
915 پابا پی Paba P
916 پابا-کا Paba-K
917 پاکلی تاکسل Paclitaxel
918 پالی فرمین Palifermin
919 پالی ویزومب Palivizumab
920 پامیدرونات سدیم Pamidronate
921 پانکراتین Pancreatin
922 پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide
923 پنتوپرازول Pantoprazole
924 پاپاورین Papaverine
925 پاراامینوبنزوئیک اسید Para-aminobenzoic Acid
926 پارافرمالدئید Paraformaldehyde
927 هورمون پاراتیروئید Parathyroid Hormone
928 پارامومایسین Paromomycin
929 پاروکستین Paroxetine
930 پدیاتریک گریپ Pediatric Gripe
931 Peditrace
932 پگاتانیب-چشمی Pegaptanib-Ophthalmic
933 پگلوتیکاز Pegloticase
934 Pegylated GCSF
935 پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
936 پنسیلامین Penicillamine
937 پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
938 پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
939 پنی سیلین وی Penicillin V
940 پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
941 پنتاگاسترین Pentagastrin
942 پنتامدین ایزوتیونات Pentamidine Isetionate
943 پنتازوسین Pentazocine
944 پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
945 پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
946 پریندوپریل Perindopril
947 محلول دیالیز صفاقی Peritoneal Dialysis
948 پرمترین Permethrin
949 پرفنازین Perphenazine
950 پتیدین Pethidine
951 فنازوپریدین Phenazopyridine
952 فن دی مترازین تارترات Phendimetrazine Tartrate
953 فنوباربیتال Phenobarbital
954 گلسیرین فنیکه Phenol Glycerin
955 فنل فتالئین Phenolphthalein
956 فنل سولفونفتالین Phenolsulfonphthalein
957 فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
958 فن ترمین Phentermine
959 فنتولامین Phentolamine
960 فنیل افرین Phenylephrine
961 فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc
962 فنیل پروپانولامین Phenylpropanolamine
963 فنی توئین Phenytoin
964 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
965 فلوروگلوسینول Phloroglucinol
966 فولکودین Pholcodine
967 فسفات Phosphate sodium
968 ویتامین کا Phytonadione
969 پیلوکارپین Pilocarpine
970 پیمکرولیموس Pimecrolimus
971 پیموزاید Pimozide
972 پیندولول Pindolol
973 پیوگلیتازون Pioglitazone
974 پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide
975 پیپراسیلین Piperacillin
976 پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
977 پیپرازین Piperazine
978 پیپوتیازین Pipotiazine
979 پیراستام Piracetam
980 پیرفنی دون Pirfenidone
981 پیریبدیل Piribedil
982 پیروکسیکام Piroxicam
983 پیزوتیفن Pizotifen
984 واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
985 پدوفیلین Podophyllin
986 پولی کوزانول Policosanol
987 واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
988 واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV
989 پروپیلن گلایکول Polyethylene Glycol
990 پولی ژلین Polygeline
991 پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
992 پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
993 پلی وینیل الکل Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
994 سیترات پتاسیم Potasium Citrate
995 پتاسیم آمینوبنزوات Potassium Aminobenzoate
996 پتاسیم کلراید Potassium chloride
997 بتادین Povidone-Iodine
998 پرالاترکسات Pralatrexate
999 پرالیدوکسیم Pralidoxime
1000 پرامی پکسول Pramipexole
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب