اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 تریپل سولفا Triple Sulfa
1302 تری پرولیدین Triprolidine
1303 تریپتورلین Triptorelin
1304 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
1305 تروپیسترون Tropisetron
1306 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
1307 توبرکولین Tuberculins
1308 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
1309 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
1310 اوره Urea
1311 یوروفولی تروپین Urofollitropin
1312 یوروکیناز Urokinase
1313 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
1314 اوستکینومب Ustekinumab
1315 والاسیکلوویر Valaciclovir
1316 والگان سیکلوویر Valganciclovir
1317 والزارتان Valsartan
1318 Valsartan+Hydrochlorothiazide
1319 وانکومایسین Vancomycin
1320 ودتینیب Vandetinib
1321 واردنافیل Vardenafil
1322 وارنیکلین Varenicline
1323 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
1324 وازوپرسین Vasopressin
1325 ونلافاکسین Venlafaxine
1326 وراپامیل Verapamil
1327 ورتیپورفین Verteporfin
1328 ویگاباترین Vigabatrin
1329 وین بلاستین Vinblastine
1330 وین کریستین Vincristine
1331 ویندسین Vindesine
1332 وینورلبین Vinorelbine
1333 وینپوستین Vinpocetine
1334 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
1335 ویتامین آ Vitamin A
1336 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
1337 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
1338 Vitamin A+Lutein
1339 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
1340 ویتامین ب1 Vitamin B1
1341 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
1342 ویتامین ب12 Vitamin B12
1343 Vitamin B17
1344 ویتامین ب2 Vitamin B2
1345 ویتامین ب6 Vitamin B6
1346 ویتامین سی Vitamin C
1347 ویتامین د3 Vitamin D3
1348 ویتامین ای Vitamin E
1349 وریکونازول Voriconazole
1350 وارفارین Warfarin
1351 اب مقطر WATER FOR INJECTION
1352 زایلومتازولین Xylometazoline
1353 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
1354 یوهمبین Yohimbine
1355 زفیرلوکاست Zafirlukast
1356 زالسیتابین Zalcitabine
1357 زالپلون Zaleplon
1358 زانامیویر Zanamivir
1359 زیدوودین Zidovudine
1360 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
1361 Zinc Acetate
1362 زینک اکساید Zinc Oxide
1363 زینک Zinc supplement
1364 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
1365 زیپراسیدون Ziprasidone
1366 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
1367 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
1368 زولمی تریپتان Zolmitriptan
1369 زولپیدم Zolpidem
1370 زونیساماید Zonisamide
1371 زوپیکلون Zopiclone
1372 زوکلوپنتیکسول Zuclopenthixol
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب