اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 تری پرولیدین Triprolidine
1302 تریپتورلین Triptorelin
1303 تروپیکامید-چشمی Tropicamide-Ophthalmic
1304 تروپیسترون Tropisetron
1305 تروسپیوم کلراید Trospium Chloride
1306 توبرکولین Tuberculins
1307 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
1308 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
1309 اوره Urea
1310 یوروفولی تروپین Urofollitropin
1311 یوروکیناز Urokinase
1312 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
1313 اوستکینومب Ustekinumab
1314 والاسیکلوویر Valaciclovir
1315 والگان سیکلوویر Valganciclovir
1316 والزارتان Valsartan
1317 Valsartan+Hydrochlorothiazide
1318 وانکومایسین Vancomycin
1319 ودتینیب Vandetinib
1320 واردنافیل Vardenafil
1321 وارنیکلین Varenicline
1322 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
1323 وازوپرسین Vasopressin
1324 ونلافاکسین Venlafaxine
1325 وراپامیل Verapamil
1326 ورتیپورفین Verteporfin
1327 ویگاباترین Vigabatrin
1328 وین بلاستین Vinblastine
1329 وین کریستین Vincristine
1330 ویندسین Vindesine
1331 وینورلبین Vinorelbine
1332 وینپوستین Vinpocetine
1333 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
1334 ویتامین آ Vitamin A
1335 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
1336 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
1337 Vitamin A+Lutein
1338 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
1339 ویتامین ب1 Vitamin B1
1340 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
1341 ویتامین ب12 Vitamin B12
1342 Vitamin B17
1343 ویتامین ب2 Vitamin B2
1344 ویتامین ب6 Vitamin B6
1345 ویتامین سی Vitamin C
1346 ویتامین د3 Vitamin D3
1347 ویتامین ای Vitamin E
1348 وریکونازول Voriconazole
1349 وارفارین Warfarin
1350 اب مقطر WATER FOR INJECTION
1351 زایلومتازولین Xylometazoline
1352 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
1353 یوهمبین Yohimbine
1354 زفیرلوکاست Zafirlukast
1355 زالسیتابین Zalcitabine
1356 زالپلون Zaleplon
1357 زانامیویر Zanamivir
1358 زیدوودین Zidovudine
1359 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
1360 Zinc Acetate
1361 زینک اکساید Zinc Oxide
1362 زینک Zinc supplement
1363 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
1364 زیپراسیدون Ziprasidone
1365 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
1366 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
1367 زولمی تریپتان Zolmitriptan
1368 زولپیدم Zolpidem
1369 زونیساماید Zonisamide
1370 زوپیکلون Zopiclone
1371 زوکلوپنتیکسول Zuclopenthixol
فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب