اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1301 توبرکولین Tuberculins
1302 واکسن حصبه Typhoid Vaccines
1303 یولی پریستال استات Ulipristal Acetate
1304 اوره Urea
1305 یوروفولی تروپین Urofollitropin
1306 یوروکیناز Urokinase
1307 اورسودزوکسی کولیک اسید Ursodeoxycholic Acid
1308 اوستکینومب Ustekinumab
1309 والاسیکلوویر Valaciclovir
1310 والگان سیکلوویر Valganciclovir
1311 والزارتان Valsartan
1312 Valsartan+Hydrochlorothiazide
1313 وانکومایسین Vancomycin
1314 ودتینیب Vandetinib
1315 واردنافیل Vardenafil
1316 وارنیکلین Varenicline
1317 واکسن واریسلا-زوستر Varicella-Zoster Vaccines
1318 وازوپرسین Vasopressin
1319 ونلافاکسین Venlafaxine
1320 وراپامیل Verapamil
1321 ورتیپورفین Verteporfin
1322 ویگاباترین Vigabatrin
1323 وین بلاستین Vinblastine
1324 وین کریستین Vincristine
1325 ویندسین Vindesine
1326 وینورلبین Vinorelbine
1327 وینپوستین Vinpocetine
1328 ویوله دوژانسین Viola Crystallina
1329 ویتامین آ Vitamin A
1330 ویتامین آ+د خوراکی Vitamin A+D-Oral
1331 ویتامین آ+د Vitamin A+D-Topical
1332 Vitamin A+Lutein
1333 ویتامین ب کمپلکس Vitamin B Complex
1334 ویتامین ب1 Vitamin B1
1335 ویتامین ب1+ب6+ب12 Vitamin B1+B6+B12
1336 ویتامین ب12 Vitamin B12
1337 Vitamin B17
1338 ویتامین ب2 Vitamin B2
1339 ویتامین ب6 Vitamin B6
1340 ویتامین سی Vitamin C
1341 ویتامین د3 Vitamin D3
1342 ویتامین ای Vitamin E
1343 وریکونازول Voriconazole
1344 وارفارین Warfarin
1345 اب مقطر WATER FOR INJECTION
1346 زایلومتازولین Xylometazoline
1347 واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
1348 یوهمبین Yohimbine
1349 زفیرلوکاست Zafirlukast
1350 زالسیتابین Zalcitabine
1351 زالپلون Zaleplon
1352 زانامیویر Zanamivir
1353 زیدوودین Zidovudine
1354 زیدوودین+لامیوودین Zidovudine+Lamivudine
1355 Zinc Acetate
1356 زینک اکساید Zinc Oxide
1357 زینک Zinc supplement
1358 زینک اندسلینات Zinc Undecylenate
1359 زیپراسیدون Ziprasidone
1360 زوفنوپریل کلسیم Zofenopril Calcium
1361 زولدرونیک اسید Zoledronic Acid
1362 زولمی تریپتان Zolmitriptan
1363 زولپیدم Zolpidem
1364 زونیساماید Zonisamide
1365 زوپیکلون Zopiclone
1366 زوکلوپنتیکسول Zuclopenthixol
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین نوین دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب