اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
501 اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
502 اتانرسپت Etanercept
503 اتامبوتول Ethambutol
504 اتریفاید استارچ Etherified Starches
505 اتینیل استرادیول Ethinyl Estradiol
506 اتیودیزداویل Ethiodized Oil
507 اتیونامید Ethionamide
508 اتوسوکسیمید Ethosuximide
509 اتیدرونیک اسید Etidronic Acid
510 اتودولاک Etodolac
511 اتومیدات Etomidate
512 اتوپوزاید Etoposide
513 اتوریکوکسیب Etoricoxib
514 Eucerin
515 روغن گل مغربی Evening Primrose Oil
516 اورولیموس Everolimus
517 Evolocumab
518 اگزمستان Exemestane
519 اکسپکتورانت Expectorant
520 اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine
521 ازتیمیب Ezetimibe
522 ازتیمب+سیمواستاتین Ezetimibe+Simvastatin
523 فاکتور9 Factor IX
524 کمپلکس فاکتور9 Factor IX Complex
525 فاکتور7 Factor VII
526 آنتی هموفیلیک فاکتور 8 Factor VIII
527 فاکتور8 مهارکننده بای پس Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
528 فاکتور13 Factor XIII
529 فامسیکلوویر Famciclovir
530 فاموتیدین Famotidine
531 FAMOTIDINE+CA CARBONATE+MG HYDROXIDE
532 فامپریدین Fampridine
533 فبوگزوستات Febuxostat
534 فلبامات Felbamate
535 فلودیپین Felodipine
536 فن فلورامین Fenfluramine
537 فنوفیبرات Fenofibrate
538 فنوترول Fenoterol
539 فنتانیل Fentanyl
540 فروس سولفات Ferrous
541 Ferrous sulfate+folic acid
542 فکسوفنادین Fexofenadine
543 فیبرینوژن Fibrinogen
544 فیبرینولیزین Fibrinolysin
545 فیگ Fig
546 فیلگراستیم Filgrastim
547 فیناستراید Finasteride
548 فینگولیمود Fingolimod
549 فلاووکسات Flavoxate
550 فلکایینید Flecainide
551 فلوکونازول Fluconazole
552 فلوسیتوزین Flucytosine
553 فلودارابین Fludarabine
554 فلودیازپام Fludiazepam
555 فلودروکورتیزون Fludrocortisone
556 فلومازنیل Flumazenil
557 فلونیترازپام Flunitrazepam
558 فلوسینولون Fluocinolone
559 فلورسئین Fluorescein
560 فلورومتولون Fluorometholone
561 فلورواوراسیل Fluorouracil
562 فلوکستین Fluoxetine
563 فلوپنتیکسول Flupentixol
564 فلوفنازین Fluphenazine
565 فلورازپام Flurazepam
566 فلوتامید Flutamide
567 فلوتیکازون Fluticasone
568 فلووکسامین Fluvoxamine
569 فولیک اسید Folic Acid
570 فولینیک اسید Folinic Acid
571 فومپیزول Fomepizole
572 فونداپارینوکس Fondaparinux
573 Food Supplements for weight loss
574 فورمترول Formoterol
575 فوس فسترول Fosfestrol
576 فوسفومایسین Fosfomycin
577 فوسینوپریل Fosinopril
578 Fresubin
579 فولوسترانت Fulvestrant
580 فورازولیدون Furazolidone
581 فورسماید Furosemide
582 فوسیدیک اسید Fusidic Acid
583 گاباپنتین Gabapentin
584 گادوبوترول Gadobutrol
585 گادودیامید Gadodiamide
586 گادوپنتتات Gadopentetate
587 گادوتریک اسید Gadoteric Acid
588 گالانتامین Galantamine
589 گان سیکلوویر Ganciclovir
590 گانی رلیکس استات Ganirelix Acetate
591 آنتی توکسین گاز-گانگرن Gas-gangrene Antitoxins
592 ژلاتین Gelatin
593 Gelatin Modified
594 جم سیتابین Gemcitabine
595 جم فیبروزیل Gemfibrozil
596 جمی فلوکساسین Gemifloxacin
597 جنتامایسین Gentamicin
598 جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
599 ژستونورون کاپروات Gestonorone Caproate
600 جینکو بیلوبا Ginkgo biloba
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب