اسامی ژنریک A-Z

اسامی ژنریک a-z

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
801 مگزلیتین Mexiletine
802 میانسرین Mianserin
803 میکونازول Miconazole
804 میدازولام Midazolam
805 میدودرین Midodrine
806 Milnacipram
807 میلناسیپران Milnacipran
808 میلرینون Milrinone
809 روغن های معنی و روغن های معدنی سبک-چشمی Mineral oils and light mineral oil-Oph
810 مینوسیکلین Minocycline
811 ماینوکسیدیل Minoxidil
812 ماینوکسیدیل+آزلیک اسید+بتامتازون Minoxidil+Azelaic Acid+Betamethasone
813 ماینوکسیدیل-موضعی Minoxidil-Topical
814 میرتازاپین Mirtazapine
815 میزوپروستول Misoprostol
816 میتومایسین Mitomycin
817 میتوتان Mitotane
818 میتوکسانترون Mitoxantrone
819 موکلوبماید Moclobemide
820 مدافینیل Modafinil
821 مولگراموستیم Molgramostim
822 مومتازون فوروات Mometasone
823 مومتازون+فورموترول Mometasone+Formoterol
824 منوبنزون Monobenzone
825 مونته لوکاست Montelukast
826 مورفین Morphine
827 موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
828 مولتی ویتامین Multivitamin
829 مولتی ویتامین مینرال Multivitamin Plus Mineral
830 Multivitamin preparation
831 مولتی ویتامین تراپیوتیک Multivitamin Therapeutic
832 مولتی ویتامین+آهن Multivitamin+Iron
833 واکسن اوریون Mumps Vaccines
834 موپیروسین Mupirocin
835 موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
836 موروموناب-سی دی3 Muromonab-CD3
837 مایکوفنولات موفتیل Mycophenolate Mofetil
838 نادولول Nadolol
839 نافارلین استات Nafarelin Acetate
840 نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
841 نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
842 نالوکسان Naloxone
843 نالتروکسون Naltrexone
844 ناندرولون Nandrolone
845 نفازولین Naphazoline
846 نفازولین+آنتازولین Naphazoline+Antazoline
847 ناپروکسن Naproxen
848 ناراتریپتان Naratriptan
849 ناتالیزومب Natalizumab
850 ناتامایسین Natamycin
851 نلفیناویر Nelfinavir
852 نئومایسین Neomycin
853 نئوستیگمین Neostigmine
854 Nephrovit
855 نتیل مایسین سولفات Netilmicin Sulfate
856 Neuroaid
857 نویراپین Nevirapine
858 نیاسینامید Niacinamide
859 نیکلوزماید Niclosamide
860 نیکوراندیل Nicorandil
861 نیکوتین Nicotine
862 اسید نیکوتینیک Nicotinic Acid
863 نیفدیپین Nifedipine
864 نیلوتینیب Nilotinib
865 نیمودیپین Nimodipine
866 نیتی سینون Nitisinone
867 نیترازپام Nitrazepam
868 نیترن دیپین Nitrendipine
869 نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin
870 نیتروفورازون Nitrofurazone
871 نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
872 نیتروگلسیرین Nitroglycerin
873 نیتروس اکساید Nitrous Oxide
874 نیزاتیدین Nizatidine
875 نوراپی نفرین Norepinephrine
876 نورفلوکساسین Norfloxacin
877 ایمنوگلوبولین های طبیعی Normal Immunoglobulins
878 نورتریپتیلن Nortriptyline
879 نوسکاپین Noscapine
880 Nusinersen
881 Nutrition
882 نیستاتین Nystatin
883 اوبیدوکسیم Obidoxime
884 اوکتروتید استات Octreotide Acetate
885 اوفاتومومب Ofatumumab
886 افلوکساسین Ofloxacin
887 الانزاپین Olanzapine
888 Olive Oil+Calcium Hydroxide
889 اولمزارتان Olmesartan
890 اولوپاتادین Olopatadine
891 اومالیزومب Omalizumab
892 Omega 369
893 اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
894 امپرازول Omeprazole
895 اندانسترون Ondansetron
896 Ophthalmic Bath OPH Sol
897 او آر اس Oral Rehydration Solutions
898 مرزنگوش Organum vulgare L
899 اورلیستات Orlistat
900 اورفنادرین Orphenadrine
داروسازی ایران دارو فراخوان شرکت های دارویی گروه دارویی یاسین داروسازی رها اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران
آخرین اخبار

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب