دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

داروهای گیاهی
123
نام دارو گیاهیتولید کنندهکد IRCنام گیاهی
آمپول آی مودداروسازی رز فارمد1228098420 Tanacetum vulgare+ Urtica dioica+Rosa canina
آمپول خوراکی رد جین سنگداروسازی آیلار طب آذر990268 Panax ginseng+ Gastrodia elata
اسپری آلرگلداروسازی گل دارو1228187919 Capsicum annum+Urtica dioica
اسپری بینی سزالینداروسازی رها990653 Sesamum indicum
اسپری بینی سینولداروسازی گیاه اسانس1228203459 Capsicum annum+Eucalyptus globulus+Aloe vera+Rosmarinus officinalis+ Eucalyptus globulus
اسپری بینی فیتوگلداروسازی گل دارو990652 Capsicum annum+ Rosmarinus officinalis+ Eucalyptus sp
اسپری پروپولتوس990267 Propolis Concentrate+Sisymbrium officin
اسپری موضعی فلای آف جی اییداروسازی گیاه اسانس990647 Plargonium graveolens
اسپری نازوفیتداروسازی گل دارو1228175558 Citrus limonum+Citrus aurantium var. dulcis
اسپری نوروژیک منتولیتدداروسازی گل دارو1228143939 Pelargonium graveolens+ Lavandula stoechas+ Eucalyptus globulus+ Citrus aurantium+ Melaleuca alternifolia+ Hypericum perforatum
اسپری کیدز بی مونگیاه سبز زندگی990506 Propolis+Honey
استریپ آفتوژلداروسازی اکسیر دانش آسیا1228225192 Glycyrrhiza glabra
استیک بینی دکونژستانداروسازی تولید دارو990676 Pinus sylvestris+Cinnamomum camphora+Menthol
اکالیپتوس استنشاقی 14% سپیداجداروسازی سپیداج990689 Eucalyptus globulus+Mentha piperita+Rosmarinus officinalis+Gaultheria procumbens
اکالیپتوس استنشاقی اهورا داروداروسازی اهورا دارو990695 Eucalyptus globulus Labill
اکالیپتوس استنشاقی ایران داروکداروسازی ایران داروک990687 Eucalyptus globulus Labill
اکالیپتوس استنشاقی پورسیناداروسازی پور سینا990688 Eucalyptus globulus Labill
اکالیپتوس استنشاقی دینهداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990684 Eucalyptus spp+Mentha piperita+Thymus sp
اکالیپتوس استنشاقی گلداروداروسازی گل دارو990685 Eucalyptus sp+Styrax benzoin+Menthol
اکالیپوس استنشاقی گلچایگلچای990686 Eucalytus sp+Mentha piperita
پلاستر کاپسیکوم پوروس پلاسترپایدار فردا990540 Capsicum arten
پلاستر کاپسیکوم شیرنشانداروسازی بهنوار1228056413 Capsicum
پماد آلفاداروسازی توسعه آلفا990373 Lawsonia inermis+Curcuma longa+Pastacia terebenthus
پماد آنژی پارسداروسازی نانو حیات دارو1228108778 Melilotus Officinalis
پماد ادیب درمادیب اکسیر990372 Coriandrum sativum+Solanum nigrum+Rosa canina+Cinnamomum camphora
پماد ام جی 15 گرمداروسازی باریج اسانس1228055461 Myrtus communis L
پماد انوکسولوندارو پخش - کارخانه990364 Glycyrrhiza glabra
پماد ب ب کلدداروسازی گل دارو1228055478 Eucalyptus sp+Thymus vulgaris+Mentha sp
پماد برناگلداروسازی گل دارو990376 Sesamum indicum
پماد بیزالن 30 گرمداروسازی نوتک فار990528 Zingiber officinale Roscoe
پماد ترموراب 19 گرمداروسازی تولید دارو990729 Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster
پماد ترموراب 38 گرمداروسازی تولید دارو990730 Menthol+ Cinnamomum camphora+ Eucalyptus sp+ Myristica fragrans+ Thuja occidentalis+ Pinum pinaster
پماد تروماهربداروسازی گل دارو1228170553 Arnica montana+ Hamamelis virginiana+ Aesculus hippocastanum+ Matricaria recutita+ Salvia officinalis
پماد دهانی میرتکسداروسازی باریج اسانس990404 Myrtus communis L
پماد رزامینتداروسازی سبز دارو اسپادانا 1228190599 Rosmarinus officinalis
پماد رزماریداروسازی گل دارو1228022746 Rosmarinus officinalis
پماد رزماری مدیفارمداروسازی کیش مدیفارم990568 Rosmarinus officinalis+ Mentha piperita
پماد رهامینداروسازی رها1228141690 Harpagophytum procumbens+Boswellia freerana+Olea europaea+Vitis vinifera+Oenothera biennis
پماد رومارانداروسازی گیاه اسانس1228171437 Rosmarinus officinalis
پماد رکتوسداروسازی ایران داروک990322 Myrtus communis+ Matricaria chamomilla
پماد رکتول 15 گرمداروسازی خرمان990320 Myrtus communis L
پماد رکتول 20 گرمداروسازی خرمان990321 Myrtus communis L
پماد رکوبیزول 20 گرمداروسازی نوتک فار990369 Matricaria recutita+Calendula officinalis
پماد زنجبیل دارودرمانداروسازی دارو درمان سلفچگان990523 Zingiber officinale+Olea europea
پماد زیتونکسدانا کسیان لرستان990408 Olea europaea
پماد مارینتول فورتداروسازی رازک1228190377 Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora
پماد موضعی تالنتین 30 گرمداروسازی رازک1228215773 Harpagophytum procumbens
پماد میرتوپلکسدارو پخش - کارخانه990406 Myrtus communis L
پماد نانوبرنداروسازی رز فارمد990381 CaSeComplex
پماد هربال برن 15 گرمداروسازی رازک1224444444 Chamomile Extract+Zinc oxide 3%
پماد همروهربداروسازی گل دارو1228103438 Hamamelis virginiana
پماد همورکسداروسازی سبز دارو اسپادانا 1228190568 Hamamelis virginiana
پماد ولی 250 گرمداروسازی پور سینا990386 Prunus amygdalus + Olea europaea+ Helianthus annus+ Sesamum indicum+ Cinnamomum camphora
پماد ولی 30 گرمداروسازی سپیداج990388 Prunus amygdalus+Olea europaea+ Helianthus annus+ Sesamum indicum+ Cinnamomum camphora
پماد ولی 500 گرمداروسازی پور سینا990387 Prunus amygdalus + Olea europaea+ Helianthus annus+ Sesamum indicum+ Cinnamomum camphora
پماد کاپسیانداروسازی گل دارو1228041518 Capsicum
پماد کاپسیدرمداروسازی ایران داروک990541 Rosmarinus officinalis+Capsicum annum
پماد کاپودرمداروسازی نیاک990530 Capsicum
پماد کاسته لینا آنتی فیشرداروسازی بارش طبیعت یاران990309 Olea europaea+Sesamum indicum
پماد کالاندولا ان دی 2%نانو دارو پؤوهان پردیس990359 Calendula officinalis
پماد کالاندولا دینهداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990355 Calendula officinalis
پماد کالاندولا فورت ان دی 4%نانو دارو پؤوهان پردیس990356 Calendula officinalis
پماد کالاندولا مدیفارمداروسازی کیش مدیفارم990358 Calendula officinalis
پماد کالندو تی دیداروسازی تولید دارو990354 Calendula officinalis
پماد کامودرماداروسازی رازک990368 Chamomilla recutita
پماد کامومیل سها جیساسها جیسا990194 Matricaria recutita L
پماد کلد کاف سپیداجداروسازی سپیداج990671 Eucalyptus globulus+Rosmarinus officinalis
پمادام جی باریج 20 گرمداروسازی باریج اسانس990318 Myrtus communis L
پمادکالاندولا هایپریکوم سها جیساسها جیسا990357 Hypericum perforatum+Calendula officinalis
پودر آلتیبداروسازی گل دارو990589 Valeriana officinalis+Melissa officinalis+Borago officinlis+Matricaria chamomilla + Lavandula stoechas
پودر آنتی دیابتیکداروسازی ایران داروک990237 Morus nigra+Trigonella foenum- graecum+Olea europaea+Glycyrrhiza glabra+ Mentha pulegium
پودر اولئا-کراتداروسازی ایران داروک990288 Olea europaea+ Crataegus microphilla+ Vaccinium arctostaphyllous+ Zizyphus vulgaris+ Mentha pulegium
پودر اکالیپتوسداروسازی ایران داروک990694 Eucalyptus globulus+Myrtus communis+Cymbopogon sp+Ziziphora regia+ Thymus kotschyanus
پودر پسیلیوم ایران داروکداروسازی ایران داروک990169 Plantago ovata Foesk
پودر پسیلیوم با طعم پرتقال پورسیناداروسازی پور سینا990173 Plantago ovata Foesk
پودر پسیلیوم با طعم موز پورسیناداروسازی پور سینا990172 Plantago ovata Foesk
پودر پسیلیوم دینهداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990167 Plantago ovata Foesk
پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاکداروسازی نیاک990171 Plantago ovata Foesk
پودر پلانتاژلداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990207 Plantago major+Mentha sp
پودر پلانتاگو-داروکداروسازی ایران داروک990166 Plantago ovata Foesk
پودر جنرال تونیک دینهداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990252 Cichorium intybus+Trigonella foenum- graecum+Foeniculum vulgare+ Glycine soja+ Hordeum vulgare+ Daucus carota+Cicer arietinum
پودر چاقی سوپر پلنت سینا پژوهپژوهشکده گیاهان دارویی990248 Medicago sativa+Vaccinium myrtillus+Hordeum vulgare+Beta vulgaris+ Daucus carota+ Taraxacum officinale+ Camellia sinensis+ Ascophyllum nodosum+ Curcuma longa+ Triticum sativum+ Spinacia oleracea+ Adansonia digitata
پودر دینه استنشاقیداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990678 Foeniculum vulgare+Myrtus communis+Eucalyptus globulus+Thymus serpillum+ Matricaria chamomilla
پودر دینه برنداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)8361147294425040 Triticum sativum
پودر دیورتیکداروسازی ایران داروک990295 Prunus cerasus+Zea mays+Tribulus terrestris+Mentha longifolia
پودر روتارینشرکت داروسازی قائم دارو990727 Cydonia oblonga+ Origanum vulgare
پودر سنالینداروسازی گل دارو990186 Cassia angustifolia+ Cuminum cyminum+ Rosa damascena
پودر شیرینوشداروسازی گل دارو990210 Glycyrrhiza glabra+ Matricaria chamomilla+Achillea millefolium
پودر فیبروگلداروسازی گل دارو990131 Plantago ovata Foesk
پودر لاغری سوپر پلنت سینا پژوهپژوهشکده گیاهان دارویی990222 Camellia Sinensis
پودر لاکساتیوشرکت بین المللی سپید طب نیا990147 Plantago ovata+ Ficus carica
پودر میگری هیلداروسازی میم دارو990585 Lavandula officinalis+ Viola odorata+ Foeniculum vulgare+ Coriandrum sativum+ Origanum vulgare
پودر کارامینداروسازی گل دارو990029 Pimpinella anisum+Foeniculum vulgare+Carum carvi+Matricaria chamomilla+ Mentha piperita
پودر کارمیناتیفداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990033 Carum carvi+Cuminum cyminum+Pimpinella anisum+Mentha piperita+ Melissa officinalis+ Foeniculum vulgare+ Coriandrum sativum
پک آنژی پارسداروسازی نانو حیات دارو1937683871987368 Melilotus Officinalis
خمیر دنتاباریجداروسازی باریج اسانس990002 Salvadora persica+Eugenia caryophyllata
خمیر دهانی دوسین 150 میلی گرمسوباتان فارمد990044 Nigella sativa
خمیر دهانی دوسین 300 میلی گرمسوباتان فارمد990045 Nigella sativa
دهان شویه دینه موس واشداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990009 Camellia sinensis+Eucalyptus globulus+Thymus vulgaris+Mentha piperita+ Calendula officinalis+ Mentha spicata
دهان شویه ماتریکاداروسازی باریج اسانس1228022708 Matricaria recutita L
دهان شویه هیزست 120داروسازی پور سینا990011 Thymus vulgaris+Eucalyptus sp+Mentha piperita
دهان شویه هیزست 240داروسازی پور سینا990012 Thymus vulgaris+Eucalyptus sp+Mentha piperita
دهان شویه کامیلانداروسازی ایران داروک990014 Matricaria chamomilla+Mentha sp.+Pimpinella anisum
روغن زیتونداروسازی آسیا شیمی طب990160 Olea europaea
روغن لاگزارسینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)1228122149 Ricinus communis
روغن کاستروماکیمیاگر توس990125 Ricinus communis
روغن کرچک حنانداروسازی حنان بروجن990174 Ricinus communis
روغن کولین کاستر اویلکلین آسیا پارس990128 Ricinus communis
روغن کولین کاستر اویل اورنجکلین آسیا پارس990129 Ricinus communis
ژل آرنی سینداروسازی پور سینا990525 Arnica montana
ژل آرومیکسداروسازی باریج اسانس990527 Lavandula angustifolia+ Eucalyptus sp+ Rosmarinus officinalis+ Mentha piperita
ژل آلوئه ورا دارو درمان پارسداروسازی دارو درمان پارس990350 Aloe barbadensis
ژل آکنه هربداروسازی باریج اسانس1228137013 Lavandula stoechas+Pelargonium roseum
ژل ایرالوکسداروسازی گل دارو1228030369 Rheum palmatum
ژل باریج اسانس ضدعفونی دستداروسازی باریج اسانس990409 Pelargonium roseum+Eucalyptus globulus+Citrus aurantifolia
ژل تیدی رزداروسازی تولید دارو990574 Rosmarinus officinalis
ژل دنتاژلداروسازی سبز دارو اسپادانا 1228189173 Syzygium aromaticum+Mentha piperita
ژل دنتامشیراز دارو حافظ990006 Eugenia caryophyllata thung
ژل دنتوگانشرکت داروسازی قائم دارو990007 Caryophyllus aromaticum+Mentha piperita
ژل دهانی دولوژل آروین آرمان گستر990010 Matricaria chamomilla+Valeriana officinalis
ژل سالویزانداروسازی گل دارو990657 Salvia officinalis
ژل فیتوگلوکزآمینداروسازی گل دارو990556 Aesculus hippocastanum
ژل مارینتولداروسازی رازک990549 Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora
ژل مارینتول فورتداروسازی رازک990550 Rosmarinus officinalis+ Menthol+ Cinnamomum camphora
ژل ملاگلداروسازی گل دارو990418 Melaleuca alternifolia
ژل ملیسان 30 گرمداروسازی گل دارو1228030314 Melissa Officinalis
ژل ملیسان 5 گرمداروسازی گل دارو1228017728 Melissa Officinalis
ژل موضعی آکدینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990413 Melaleuca alternifolia
ژل موضعی آکنیلداروسازی اهورا دارو990415 Zataria multiflora Bosis
ژل موضعی اینفاژلآرمان بهبود سینا990013 Matricaria chamomilla+Valeriana officinalis
ژل موضعی دنتافورتداروسازی اهورا دارو990003 Eugenia caryophyllata thung
ژل موضعی دنتافورت پلاسداروسازی اهورا دارو990004 Syzygium aromaticum+Mentha piperita
ژل موضعی رزماژل فورتداروسازی مرهم سازان سینا990567 Rosmarinus officinalis
ژل موضعی سپی کلیماکسداروسازی سپیداج990572 L.Arginine+Menthol+Methyl nicotinate
ژل موضعی واریکو-هربداروسازی سپیداج990324 Ruscus aculeatus
ژل مینتاژلداروسازی فارماشیمی990345 Mentha longifolia L
ژل هرپاملیس 10 گرمداروسازی سبز دارو اسپادانا 990398 Melissa Officinalis
ژل هوتیس جی اییداروسازی گیاه اسانس1228194252 Mentha longifolia L
ژل کاپسیکومدارو پخش - کارخانه990539 Capsicum
ژل کورکومین فلوئید 2%عرفان طب پارس990514 Curcuma longa
ساشه پروستیلگیاه سبز زندگی990476 Cucurbita pepo
ساشه پروویتاتک ژن زیست990069 Bacillus Coagulans
ساشه پسیلیوم ایران داروکداروسازی ایران داروک990170 Plantago ovata Foesk
ساشه پسیلیوم هربی داروهربی دارو990168 Plantago ovata Foesk
ساشه پلانتاژلداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)4580384682305268 Plantago major+Mentha sp
ساشه پی-برنداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990164 Triticum aestivum+ Plantago psyllium
ساشه دیامدداروسازی ایران داروک990239 Plantago ovata Foesk
ساشه دینه پسیلیومداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990130 Plantago ovata Foesk
ساشه روز-پسیلیوم هوسکداروسازی روز دارو990175 Plantago ovata Foesk
ساشه رولاکس 5 گرمشرکت داروسازی قائم دارو990178 Cassia Angustifolia
ساشه رولاکس 50 گرمشرکت داروسازی قائم دارو990177 Cassia Angustifolia
ساشه روکادرین 2.5 گرمشرکت داروسازی قائم دارو990284 Crataegus aemula
ساشه روکادرین 50 گرمشرکت داروسازی قائم دارو990285 Crataegus aemula
ساشه گرانول لاکتودین 10 گرمداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)2870148486339554 Carum carvi+Anethum graveolens+Mentha spicata
ساشه متاموسیلداروسازی پور سینا990153 Plantago ovata Foesk
ساشه موسیلاکسداروسازی روز دارو990154 Plantago ovata Foesk
ساشه موسیلیومداروسازی ایران داروک990155 Plantago ovata Foesk
ساشه موسیلیوم با طعم پرتقالداروسازی ایران داروک990158 Plantago ovata Foesk
ساشه موسیلیوم با طعم توت فرنگیداروسازی ایران داروک990159 Plantago ovata Foesk
ساشه موسیلیوم با طعم موزداروسازی ایران داروک990157 Plantago ovata Foesk
ساشه موسیلیوم فاقد شکر با طعم لیموداروسازی ایران داروک990156 Plantago ovata Foesk
ساشه هرباسیلگلچای990144 Plantago ovata Foesk
سافت ژل اکالیپتوس باریجداروسازی باریج اسانس1228183553 Eucalyptus globulus Labill
سافت ژل اکالیپتوس باریج 200 میلی گرمداروسازی باریج اسانس990692 Eucalyptus globulus Labill
سافت ژل اکالیپتوس باریج 400 میلی گرمداروسازی باریج اسانس990693 Eucalyptus globulus Labill
سافت ژل اکالیپتوس-تداژلداروسازی تهران دارو990696 Eucalyptus globulus+Mentha piperita
سافت ژل اکالیپتوس-تداژل 1500 میلی گرمداروسازی تهران دارو990697 Eucalyptus globulus+Mentha piperita
سافت ژل بارلاکس 100 میلی گرمداروسازی باریج اسانس990594 Ducrosia anethifolia
سافت ژل بارلاکس 50 میلی گرمداروسازی باریج اسانس990595 Ducrosia anethifolia
سافت ژل باریج پامپکین سید اویلداروسازی باریج اسانس990464 Cucurbita pepo
سافت ژل باریج فلکسید اویل 1000 میلی گرمداروسازی باریج اسانس990308 Linum usitatissimum
سافت ژل پپوسترینداروسازی زهراوی990469 Cucurbita pepo
سافت ژل پروپونکس990508 Purified Propolis+ Echinacea purpurea
سافت ژل پریموژل 100 میلی گرمداروسازی دانا990758 Oenothera biennis
سافت ژل تاوی پکتآریا تک خاور990728 Lavandula latifolia
سافت ژل تیموژلداروسازی باریج اسانس990742 Zataria multiflora+ Foeniculum vulgare
سافت ژل جی ام وی اووینینگ پریم رز اویلسلامت سازان پارسا990757 Oenothera biennis
سافت ژل دپروهربداروسازی باریج اسانس990625 Pelargonium roseum
سافت ژل رواتینکس990302 Alpha & beta pinene + Camphene + Fenchone+ Borneol + Anethol
سافت ژل روواکلOther-سایر990115 Pinene + Camphene + Cineol + Menthone + Menthol + Borneol
سافت ژل زیره باریجداروسازی باریج اسانس990235 Cuminum cyminum
سافت ژل ژلاکسداروسازی دانا990141 Ricinus communis
سافت ژل ژنی لاکسداروسازی ژنیان فارمد990142 Ricinus communis
سافت ژل سوپرمینتداروسازی باریج اسانس1228169656 Mentha spicata
سافت ژل سیناکورکومین 80اکسیر نانو سینا990522 Curcuma longa
سافت ژل فنیلینداروسازی باریج اسانس1228169670 Foeniculum vulgare Miller
سافت ژل گاسترولیتداروسازی باریج اسانس1228169663 Zataria multiflora Bosis
سافت ژل لاکسی پیرلداروسازی زهراوی990150 Ricinus communis
سافت ژل لومکسداروسازی باریج اسانس1228103568 Satureja hortensis
سافت ژل لیموترش باریجداروسازی باریج اسانس990223 Citrus aurantifolia (christm). Swingle
سافت ژل والنوژل 500 میلی گرمداروسازی دانا990328 Juglans regia
سافت ژل وست کاست نچرال سائوپالمیتو آروین آرمان گستر990482 Serenoa repens
سافت ژل کاسترورکسداروسازی باریج اسانس990124 Ricinus communis+Foeniculum vulgare
سافت ژل یونیک فارما پریم رز اویل آدونیس کیش990760 Oenothera biennis
سافت کپسول باریج اپو 1000 میلی گرمداروسازی باریج اسانس990756 Oenothera biennis+TBHQ
سوسپانسیون استنشاقی فیتوسینداروسازی گیاه اسانس1228078897 Eucalyptus camadulansis+ Menthol
سوسپانسیون امین-کید کولیکداروسازی امین990020 Anethum graveolens+Foeniculum vulgare
شربت آلوئه ورا باریج 120 میلی لیترداروسازی باریج اسانس990496 Aloe barbadensis
شربت آنتی رفلاکس-بیداروسازی باریج اسانس1228189067 Aloe barbadensis
شربت آوی پکتداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990659 Thymus daenensis celak
شربت آوی تیمآرمان بهبود سینا990660 Zataria multiflora+Hedera helix+Hyssopus angustifolia+Althaea officinalis
شربت اوپیو کافداروسازی سپیداج990712 Glycyrrhiza glabra+Droserae ramentacea+Eucalyptus sp+ Mentha piperita
شربت اودوروتاداروسازی گل دارو990493 Viola odorata
شربت ایموژنکیمیاگر توس990502 Echinaceae purpurea
شربت ایوراداروسازی اهورا دارو990706 Hedera helix
شربت ایوی توسداروسازی امین990703 Hedera helix
شربت باریج آلوئه ورا 250 میلی لیترداروسازی باریج اسانس990497 Aloe barbadensis
شربت برونسوبانداروسازی سبز دارو اسپادانا 990668 Hedera helix
شربت برونکو باریج 120 میلی لیترداروسازی باریج اسانس1228103391 Zataria multiflora+Althaea officinalis
شربت برونکو باریج 60 میلی لیترداروسازی باریج اسانس990663 Zataria multiflora+Althaea officinalis
شربت برونکوتیدی تی دیداروسازی تولید دارو990664 Zataria multiflora Bosis
شربت برونکوسینداروسازی پور سینا990667 Thymus daenensis celak
شربت برونکولدینداروسازی سبز دارو اسپادانا 1228190452 Thymus vulgaris+Primula officinalis
شربت بلادومدداروسازی ایران داروک990023 Atropa belladona
شربت بی بی اسلیپ سپیداجداروسازی سپیداج990592 Passiflora incarnata+Melissa officinalis+Matricaria chamomilla
شربت بی بی لالا سداژنآرمان بهبود سینا990591 Matricaria recutita+Melissa officinalis+Passiflora incarnata
شربت بیومیکسچر 120 میلی لیتردارو تدبیر پارس990024 Carum carvi+Foeniculum vulgare+Mentha longifolia
شربت بیومیکسچر 145 میلی لیتردارو تدبیر پارس990025 Carum carvi+Foeniculum vulgare+Mentha longifolia
شربت پالوما 120 میلی لیترپارس گیتا دارو990162 Cassia sp.+Ficus carica
شربت پالوما 200 میلی لیترپارس گیتا دارو990163 Cassia sp.+Ficus carica
شربت پدیکافداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990714 Thymus spp+Hedera helix+Althaea officinalis
شربت پروسپان990723 Hedera helix
شربت پروسپیتانداروسازی رازک1228183935 Hedera helix
شربت پروستافارماداروسازی دانا990471 Cucurbita pepo
شربت پلارژین 120 میلی لیترپارس گیتا دارو990485 Pelargonium sidoides
شربت پلارژین 60 میلی لیترپارس گیتا دارو990486 Pelargonium sidoides
شربت پلارژین کیدزپارس گیتا دارو990715 Pelargonium sidoides
شربت پکتوگلداروسازی گل دارو990713 Hedera helix
شربت توسیانداروسازی گل دارو1228019371 Thymus daenensis celak
شربت توسیان اطفالداروسازی گل دارو1228142598 Thymus daenensis celak
شربت تیدوسپانداروسازی تولید دارو990745 Hedera helix
شربت تیموران 60داروسازی دارو درمان پارس990744 Thymus vulgaris+Honey
شربت تیمورانتداروسازی رازک1228092404 Thymus daenensis celak
شربت تیمکس 140 میلی لیترداروسازی ایران داروک1228091965 Thymus daenensis celak
شربت تیمکس پلاسداروسازی ایران داروک990735 Thymus vulgaris+Honey
شربت تیمکس پلاس 140 میلی لیترداروسازی ایران داروک990736 Thymus vulgaris+Honey
شربت تیمکسانگلچای990731 Thymus vulgaris+ Hedera helix
شربت تیمی کلدداروسازی امین990739 Thymus daenensis celak
شربت تیمیانداروسازی مینا1228013256 Thymus vulgaris+ Eucalyptus globulus+ Satureja hortensis+ Foeniculum vulgare
شربت تیمیان فاقد شکرداروسازی مینا990741 Thymus vulgaris+ Eucalyptus globulus+ Satureja hortensis+ Foeniculum vulgare
شربت جی-راب990080 Zingiber officinale Roscoe
شربت جین سینداروسازی گل دارو1228119569 Panax ginseng
شربت جینکوویتونداروسازی رها990629 Ginkgo biloba
شربت دروسیلداروسازی گیاه اسانس1228166686 Thymus daenensis celak
شربت دروسیل با عسلداروسازی گیاه اسانس1228190704 Thymus daenensis celak
شربت دیاتوسینداروسازی گل دارو1228197840 Thymus daenensis celak
شربت ریکولیک 120 میلی لیترداروسازی نوتک فار990071 Matricaria recutita+Pimpinella anisum
شربت زینگامن990270 Trigonella foenum-graecum+Zingiber officinale+Cichorium intybus+Curcuma longa+Nasturtium officinale
شربت زینگاویش990749 Thymus vulgaris+Althaea officinalis+Hedera helix+Zingiber officinale
شربت زینکلدکیمیاگر توس990510 Echinacea purpurea + Glycyrrhiza glabra
شربت سناگرافداروسازی ایران داروک1228035388 Cassia Angustifolia
شربت سناگلداروسازی گل دارو1228018398 Cassia obovata
شربت سنالاکسداروسازی ایران داروک990183 Cassia Angustifolia
شربت سی-لاکسداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990126 Cassia spp
شربت فیتوپان 140 میلی لیترداروسازی ایران داروک990721 Hedera helix
شربت فیتوپان پلاسداروسازی ایران داروک990719 Hedera helix+Thymus vulgaris
شربت فیتوپان پلاس 140 میلی لیترداروسازی ایران داروک990720 Hedera helix+Thymus vulgaris
شربت فیتوگریپداروسازی گل دارو990716 Sambucus ebulus+ Echinacea purpurea+ Zingiber officinale+ Achillea millefolium+ Matricaria chamomilla+ Mentha piperita+ Sambucus ebulus
شربت فیژان 120 میلی لیترداروسازی رازک1228092121 cassia angustifolia+Ficus carica
شربت فیژان 60 میلی لیترداروسازی رازک990140 cassia angustifolia+Ficus carica
شربت فیژسینداروسازی پور سینا990138 cassia angustifolia+Ficus carica
شربت فیژیتول 120 میلی لیترداروسازی دارو درمان پارس990134 Ficus carica
شربت فیژیتول 200 میلی لیترداروسازی دارو درمان پارس990136 Ficus carica
شربت فیژیتول 60 میلی لیترداروسازی دارو درمان پارس990135 Ficus carica
شربت فیگ پلاسداروسازی دارو درمان پارس990137 Ficus carica+Alhagi psedalhagi
شربت فیکولاکسداروسازی ایران داروک990132 Ficus carica
شربت فیکولاکس 140 میلی لیترداروسازی ایران داروک990133 Ficus carica
شربت گریپ میکسچرداروسازی مینو990051 Mentha piperita+Mentha spicata+Carum carvi+Zingiber officinale
شربت مدی لکسیتاکدشت990708 Thymus vulgaris+Hedera helix+Glycyrrhiza glabra
شربت مدی هرب990707 Thymus vulgaris+ Hedera helix
شربت ناویشننوش دارو البرز990711 Thymus vulgaris+Pimpinella saxifraga+Saponaria officinalis+Cetraria islandica+Eucalyptus spp+Illicium verum+Foeniculum vulgare
شربت نوروگلداروسازی گل دارو990603 Valeriana officinalis + Melissa officinalis
شربت هانی تیم990702 Thymus daenensis celak
شربت هانی-توس امینداروسازی امین990701 Thymus daenensis celak
شربت هربال میکسچردارو تدبیر پارس990053 Carum carvi+Anethum graveolens
شربت هربالاکساتیودارو تدبیر پارس990143 cassia angustifolia+Ficus carica
شربت هرباکافدارو تدبیر پارس990699 Hedera helix
شربت هرباکلددارو تدبیر پارس990698 Thymus vulgaris+Hedera helix
شربت هماتوگلداروسازی گل دارو990260 Rosa canina+Malva sylvestris+Matricaria recutita+Foeniculum vulgare+Spinacia oleracea
شربت والریکداروسازی مینا990616 Valeriana officinalis + Melissa officinalis
شربت کاردیوتونیکاکسیر گل سرخ990271 Allium sativum+Vaccinium myrtillus+ Zingiber officinale+ Capsicum frutescens+ Crataegus sp+ Cichorium intybus+ Hibiscus sp
شربت کالیک ۱۲۰ میلی لیتریداروسازی نوتک فار990038 Glycyrrhiza glabra+Thymus vulgaris+Pimpinella anisum
شزبت تیمکس 120 میلی لیترداروسازی ایران داروک990737 Thymus daenensis celak
شیاف فیتوواژکسداروسازی سبز دارو اسپادانا 990348 Nigella sativa
شیاف لوبری تی دیداروسازی تولید دارو990152 Ricinus communis
قرص آرترومود-بیداروسازی باریج اسانس1228165344 Cynara scolymus
قرص آسکورفیتداروسازی ایران داروک990247 Malpighia punicifolia
قرص آنتومداروسازی ایران داروک1228013898 Anethum graveolens+Cichorium intybus+Fumaria officinalis+Citrus aurantifolia
قرص آنتومداروسازی ایران داروک990335 Anethum graveolens+Cichorium intybus+Fumaria officinalis+Citrus aurantifolia
قرص اسکولوس-داروکداروسازی ایران داروک990304 Aesculus hippocastanum
قرص امی-سیلیمارینداروسازی امین1228053849 Silybum marianum
قرص اوطریفل حکیم مومن تبریزیداروسازی حکیم مومن تیریزی990161 Senna italica+Cichorium intybus+Rosa damascena+Terminalia chebula
قرص اولیوینداروسازی باریج اسانس1228148347 Olea europaea
قرص اکوئی دیورتداروسازی پور سینا990297 Equisetum arvensis
قرص اکیاسینداروسازی پور سینا990498 Echinaceae purpurea
قرص اکینامدداروسازی ایران داروک990499 Echinaceae purpurea
قرص ایموستیمداروسازی گل دارو1228022647 Echinaceae purpurea
قرص بلادینداروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)990022 Atropa belladona
قرص بلیستر د-رگلیسداروسازی ایران داروک1228104305 Glycyrrhiza glabra
قرص بلیستر سنالاکسداروسازی ایران داروک1228019678 Cassia angustifolia+Coriandrum sativum
123