محصولات شرکت امید دارو سلامت

محصولات شرکت امید دارو سلامت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ACICLOVIR COMBAXONA Injection,Powder 250 mg [پودر آماده تزریق آسیکلوویر کامباکسونا 250 میلی گرم] COMBINO PHARM Aciclovir به زودی ...
RIBOFOLIN Injection 10 mg/ml,20 ml [آمپول ریبوفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] HIKMA Folinic Acid به زودی ...
RIBOFOLIN Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول ریبوفولین 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HIKMA Folinic Acid به زودی ...
FLUMAZENIL COMBAXONA Injection 0.1 mg/ml,5 ml [آمپول فلومازنیل کامباکسونا 0.1 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] COMBINO PHARM Flumazenil به زودی ...
RIBOIRINO Injection 20 mg/ml,2ml [آمپول ریبوایرینو 20 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر] HIKMA Irinotecan به زودی ...
RIBOIRINO Injection 20 mg/ml,5ml [آمپول ریبوایرینو 20 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HIKMA Irinotecan به زودی ...
PANTOPRAZOLE COMBAXONA Injection,Powder 40 mg [پودر قابل تزریق پانتوپرازول کومباکسونا 40 میلی گرم] COMBINO PHARM Pantoprazole به زودی ...
NATULAN Capsule 50 mg [کپسول ناتولان 50 میلی گرم] SIGMA TAU Procarbazine به زودی ...
FOLLITROPE Injection,Powder 75 IU [پودر قابل تزریق فولیتروپ 75 واحد] LG LIFE SCIENCES Recombinant Follitropin Alfa به زودی ...
EUTROPIN Injection,Powder 4 U [پودر قابل تزریق یوتروپین 4 واحد] LG LIFE SCIENCES Growth Hormone به زودی ...
IVF-C Injection,Powder 5000 U [پودر قابل تزریق آی وی اف-سی 5000 واحد] LG LIFE SCIENCES Human Chorionic Gonadotrophin به زودی ...
IVF-M Injection,Powder,Lyophilized 75 IU [پودر لئوفلیزه آی وی اف-ام 75 واحد] LG LIFE SCIENCES Menotropins به زودی ...
RIBOZAR Injection,Powder 1 g [پودر قابل تزریق ریبوزار 1 گرم] HIKMA Gemcitabine به زودی ...
RIBOZAR Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق ریبوزار 200 میلی گرم] HIKMA Gemcitabine به زودی ...
ALVEOFACT Intratracheal 50 mg/1.2 ml [آلوئوفکت داخل تراشه 50 میلی گرم/1.2 میلی لیتر] LYOMARK PHARMA Pulmonary Surfactants به زودی ...
BENDADOCEL Injection,Solution 20 mg/ml,1 ml [آمپول بنداداسل 20 میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] BENDALIS Docetaxel به زودی ...
REMIFENTANIL-COMBAXONA Injection,Powder 5 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-کومباکسونا 5 میلی گرم] COMBINO PHARM Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL-COMBAXONA Injection,Powder 2 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-کومباکسونا 2 میلی گرم] COMBINO PHARM Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL-COMBAXONA Injection,Powder 1 mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل-کومباکسونا 1 میلی گرم] COMBINO PHARM Remifentanil به زودی ...
RIBOXATIN Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق ریبوکساتین 100 میلی گرم] HIKMA Oxaliplatin به زودی ...
RIBOXATIN Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق ریبوگزاتین 50 میلی گرم] HIKMA Oxaliplatin به زودی ...
BENDARABIN Injection, Powder50 mg [پودر قابل تزریق بندارابین 50 میلی گرم] BENDALIS Fludarabine به زودی ...
FORMOTEROL GENERIS Inhaler/Capsule 12 mcg [کپسول استنشاقی فورموترول جنریس 12 میکروگرم] GENERIS Formoterol به زودی ...
PENTACOL Tablet 800 mg,Delayed Release [قرص آهسته رهش پنتاکل 800 میلی گرم] SOFAR Mesalazine به زودی ...
PARACETAMOL GENERIS Injection 10 mg/ml,100 ml [ویال پاراستامول جنریس 10 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] GENERIS Acetaminophen به زودی ...
RIBOCARBO-L Injection 10 mg/ml, 45ml [ویال ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 45 میلی لیتر] HIKMA Carboplatin به زودی ...
INTELECTA Solution 1g/10ml,Oral [محلول خوراکی اینتلکتا 1 گرم/10 میلی لیتر] UNI-PHARMA Carnitine به زودی ...
CARNITENE Tablet 1g,Chewable [قرص جویدنی کارنیتن 1 گرم] SIGMA TAU Carnitine به زودی ...
CARNITENE Solution 1g/10ml,Oral [محلول خوراکی کارنی تن 1 گرم/10 میلی لیتر] SIGMA TAU Carnitine به زودی ...
CARNITENE Injection 200 mg/ml,5 ml [آمپول کارنیتن 200 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] SIGMA TAU Carnitine به زودی ...
DOXYTREX Capsule 500 mg [کپسول دوکسی ترکس 500 میلی گرم] UNI-PHARMA Calcium Dobesilate به زودی ...
KETOROLAC-COMBAXONA Injection 30 mg/ml [آمپول کتورولاک-کمبکسونا 30 میلی گرم/میلی لیتر] COMBINO PHARM Ketorolac به زودی ...
INTELECTA Injection 200 mg/ml,5 ml [آمپول اینتلکتا 200 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] UNI-PHARMA Carnitine به زودی ...
BENDADOCEL Injection,Solution 20 mg/ml,4 ml [آمپول بنداداسل 20 میلی گرم/میلی لیتر 4 میلی لیتر] BENDALIS Docetaxel به زودی ...
BICALUKERN Tablet 50 mg [قرص بیکالوکرن 50 میلی گرم] KERN PHARMA Bicalutamide به زودی ...
MECOLZINE Tablet 500 mg,Gastro Resistant [قرص مکلوزین 500 میلی گرم] FAES FARMA Mesalazine به زودی ...
RIBOCARBO-L Injection 10 mg/ml, 15ml [ویال ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] HIKMA Carboplatin به زودی ...
RIBOCARBO-L Injection 10 mg/ml, 5ml [آمپول ریبوکاربو-ال 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] HIKMA Carboplatin به زودی ...
CARETROPIN Injection,Solution 22.5 IU(7.5mg)/1.5ml [محلول قابل تزریق کارتروپین 22.5 واحد/ 1.5 میلی لیتر] DAEWOONG Growth Hormone به زودی ...
BENDATREXATE Injection 25 mg/ml,2 ml [آمپول بنداترکسات 25 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] BENDALIS Methotrexate به زودی ...
VITAL COMPLEX Tablet [قرص ویتال کمپلکس] BIOCOL Multivitamin preparation به زودی ...
CIPRALEX 10 MG Tablet [قرص سیپرالکس 10 میلی گرم] LUNDBECK Escitalopram به زودی ...
Proxerex Sigma Tau Sachet [ساشه پروکسرکس سیگما تائو] SIGMA TAU Multivitamin preparation به زودی ...
Proxeed Plus Tau Sachet [ساشه پروکسید پلاس تائو] SIGMA TAU Multivitamin preparation به زودی ...
Proxeed Women Sigma Tau Sachet [ساشه پروکسید وومن سیگما تائو] SIGMA TAU Multivitamin preparation به زودی ...
Biocol Kids APT Syrup [شربت بایوکل کیدز ای پی تی] BIOCOL Chicory+Gentian+WATERCRESS به زودی ...
Biocol Kids NOC Syrup [شربت بایوکل کیدز ان او سی] BIOCOL Passiflora incarnata+Melissa officinalis+Matricaria chamomilla به زودی ...
Biocol Kids CTR Syrup [شربت بایوکل کیدز سی تی آر] BIOCOL Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis به زودی ...
BIOCOL KIDS FRT Syrup [شربت بایوکل کیدز اف آر تی] BIOCOL Equisetum arvensis به زودی ...
Calory Blocker Capsule [کپسول کالری بلاکر بایوکل] BIOCOL Food Supplements for weight loss به زودی ...
Drenafast Original Liquid [محلول درینا فست اورجینال - درنافست] BIOCOL Food Supplements for weight loss به زودی ...
Drenafast Sport Liquid [محلول درینا فست اسپرت - درنافست] BIOCOL Food Supplements for weight loss به زودی ...
Drenafast Cell Tablet [قرص درینافست سل] BIOCOL Food Supplements for weight loss به زودی ...
Azinc Grossesse Capsule [کپسول آزینک گروسس] Arkopharma Multivitamin preparation به زودی ...
Azinc Optimal Adults Tablet [قرص آزینک اپتیمال ادالت] Arkopharma Multivitamin preparation به زودی ...
Azinc Optimal Junior Tablet [قرص آزینک اپتیمال جونیور] Arkopharma Multivitamin preparation به زودی ...
Phyto Soya Capsule [کپسول فیتوسویا - فیتوسویا] Arkopharma Glycine Soja به زودی ...
Forcapil Tablet [قرص فورکاپیل] Arkopharma Multivitamin preparation به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب