محصولات شرکت داروسازی دانا

محصولات شرکت داروسازی دانا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ALERID-10 Capsule 10 mg [کپسول آلراید-10 میلی گرم] CIPLA Cetirizine به زودی ...
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,250 ml [] ACS DOBFAR INFO SA Sodium Chloride INF به زودی ...
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,100 ml [] ACS DOBFAR INFO SA Sodium Chloride INF به زودی ...
BLUYAL UD 0.15% OPH Drop [قطره چشمی بلویال یو دی 0.15%] Pharma Stulln Gmbh Sodium Hyaluronate به زودی ...
شرکت داروسازی دانا
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب