محصولات شرکت بهستان بهداشت

محصولات شرکت بهستان بهداشت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PROTOPIC Ointment 0.03%,30 g [پماد پروتوپیک 0.03% 30 گرم] ASTELLAS Tacrolimus به زودی ...
PROTOPIC Ointment 0.1%,30 g [پماد پروتوپیک 0.1% 30 گرم] ASTELLAS Tacrolimus به زودی ...
Cystinol akut F.C.Tablet [قرص روکشدار سیستینول آکوت] Arctostaphylos uva-ursi به زودی ...
Collastix Capsule [کپسول کلاستیکس] Persea gratissima+Glycine max به زودی ...
Teltonal 480 F.C.Tablet [قرص روکشدار تلتونال 480] Harpagophytum procumbens به زودی ...
Prospan Eff. Tablet [قرص جوشان پروسپان] Hedera helix به زودی ...
Prospan Syrup [شربت پروسپان] Hedera helix به زودی ...
Biolectra Magnesium Direct Hermes 300MG MICRO PELLET [میکرو پیلت بايولکترا منيزيم-هرمس 300م گ] Magnesium Supplement به زودی ...
CALCIUM+VITAMIN D3 DIREKT STICK® SACHET 20 [ساشه کلسيم +ويتامين د3 ديرکت استيکس® 20 عددي] Calcium به زودی ...
ENSURE ABBOTT POWDER [پودر انشور-ابوت] Nutrition به زودی ...
CEVITT IMMUN DIRECT® HERMES MICROPELLTS [ميکروپليت سويت ايميون دايرکت] Vitamin C به زودی ...
Pomeol Capillary Tablet [قرص پومئول کاپیلاری] CLEMASCIENCE Multivitamin preparation به زودی ...
Pomeol Bruler Tablet [قرص پومئول برولر] CLEMASCIENCE Multivitamin preparation به زودی ...
Pomeol Drainer Tablet [قرص پومئول درینر] CLEMASCIENCE Multivitamin preparation به زودی ...
Biolectra Zinc 25 MG EFF Tablet [قرص بایولکترا زینک 25 میلی گرم] HERMES Zinc supplement به زودی ...
FeraMax Powdre [پودر فرامکس] BioSyent Pharma Inc Ferrous به زودی ...
FeraMax 100Mg Capsule [کپسول فرامکس 100 میلی گرم] BioSyent Pharma Inc Ferrous به زودی ...
Similac NeoSure Milk Powder [شیر خشک سیمیلاک نئوشور] ABBOTT LABORATORIES Milk Powder به زودی ...
Topfitz Eff Tablet [قرص جوشان تاپ فیتز] HERMES Multivitamin Plus Mineral به زودی ...
Calcium D3 heilusan Stickes [ساشه کلسیم د3 هیلوسان] heilusan Calcium به زودی ...
Cevitt Immun direct Stick [ساشه سویت (سوویت) ایمیون دایرکت] HERMES Vitamin C به زودی ...
Isomil NG Sucrose free Milk Powder [شیر خشک ایزومیل ان جی سوکروز فری] ABBOTT Milk Powder به زودی ...
Similac Total Comfort Milk Powder [شیر خشک سیمیلاک توتال کامفورت] ABBOTT LABORATORIES Milk Powder به زودی ...
Glucerna SR Powder [پودر گلوسرنا اس آر] ABBOTT BIOLOGICALS Nutrition به زودی ...
Similac Advance LF Milk Powder [شیر خشک سیمیلاک ادونس ال اف] ABBOTT LABORATORIES Milk Powder به زودی ...
Gain Plus Advance 3 Milk Powder [شیر خشک گین پلاس ادونس 3] ABBOTT LABORATORIES Milk Powder به زودی ...
FUCIDIN 2% OINTMENT [پماد فوسیدین 2%] Leon Farma Fusidic Acid به زودی ...
FUCIDIN 2% CREAM [کرم فوسیدین 2%] Leon Farma Fusidic Acid به زودی ...
MULTIVITAMIN MINERAL Topfitz EFF Tablet [قرص جوشان مولتی ویتامین مینرال تاپفیز-تاپ فیز] HERMES Multivitamin Plus Mineral به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب