محصولات شرکت یاس کویر میبد

محصولات شرکت یاس کویر میبد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Lactogan Capsule [کپسول لاکتوگان] یاس کویر میبد Carum carvi به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب