محصولات شرکت دارو سازی آرامیس فارمد

محصولات شرکت دارو سازی آرامیس فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ARASIMET 50/500 MG Tablet [قرص آراسیمت 50/500 میلی گرم] دارو سازی آرامیس فارمد Sitagliptin+Metformin به زودی ...
SLOMET 1000 MG Tablet [قرص اسلومت 1000 میلی گرم] دارو سازی آرامیس فارمد Metformin به زودی ...
IBUFAST -IBUPROFEN AS LYSINE 400 MG Tablet [قرص ایبوفست - ایبوپروفن لیزین 400 میلی گرم] دارو سازی آرامیس فارمد Ibuprofen به زودی ...
IBUFAST -IBUPROFEN AS LYSINE 200 MG Tablet [قرص ایبوفست - ایبوپروفن لیزین 200 میلی گرم] دارو سازی آرامیس فارمد Ibuprofen به زودی ...
ACETAFLASH 500 MG Tablet [قرص استافلش 500 میلی گرم] دارو سازی آرامیس فارمد Acetaminophen به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب