محصولات شرکت MERCK SANTE

محصولات شرکت MERCK SANTE

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
GLUCOPHAGE Tablet 1000 mg [قرص گلوکوفاژ 1000 میلی گرم] MERCK SANTE Metformin به زودی ...
GLUCOPHAGE Tablet 500 mg [قرص گلوکوفاژ 500 میلی گرم] MERCK SANTE Metformin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب