محصولات شرکت GSK CONSUMER HEALTHCARE

محصولات شرکت GSK CONSUMER HEALTHCARE

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PANADOL EXTRA Tablet 500/65 mg [قرص پانادول اکسترا 500/65 میلی گرم] GSK CONSUMER HEALTHCARE Acetaminophen به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب