محصولات شرکت BIOCON

محصولات شرکت BIOCON

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
RAPACAN Tablet 1 mg [قرص راپاکان 1میلی گرم] BIOCON Sirolimus به زودی ...
TACROGRAF Capsule 1 mg [کپسول تاکروگراف 1 میلی گرم] BIOCON Tacrolimus به زودی ...
TACROGRAF Capsule 0.5 mg [کپسول تاکروگراف 0.5 میلی گرم] BIOCON Tacrolimus به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب