محصولات شرکت داروسازی فرشته جویان

محصولات شرکت داروسازی فرشته جویان

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CALCIUM+D FERESHTEH JOUYAN F.C. Tab [قرص روکشدار کلسیم د فرشته جویان] داروسازی فرشته جویان Calcium به زودی ...
CALCIUM+MAGNESIUM+VITAMIND3+SELENIUM SANDROUS® 200 ML ORAL SOLUTION [محلول خوراکی کلسيم+منيزيم+ويتامين د3+سلنيوم سندروس® 200 م ل] داروسازی فرشته جویان Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
Zinc+Vit C SANDROUS Tablet [قرص زینک+ویتامین سی سندروس] داروسازی فرشته جویان Zinc supplement به زودی ...
NO FLU SANDROUS Capsule [کپسول نو فلو سندروس] داروسازی فرشته جویان Zingiber officinale Roscoe به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب