محصولات شرکت داروسازی ویتان فارمد

محصولات شرکت داروسازی ویتان فارمد

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
CONCIV-F 75IU VIAL [ویال کانسیو-اف] داروسازی ویتان فارمد Urofollitropin به زودی ...
CHEMORELIN DEPOT 3.75MG VIAL [ویال کمورلین دپو 3.75 میلی گرم] داروسازی ویتان فارمد Triptorelin به زودی ...
CHEMOTAXEL 30MG/5ML VIAL [ویال کموتاکسل 30 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی ویتان فارمد Paclitaxel به زودی ...
CHEMOTAXEL 300MG/50ML VIAL [ویال کموتاکسل 300 میلی گرم/5 میلی لیتر] داروسازی ویتان فارمد Paclitaxel به زودی ...
CHEMOTAXEL 150MG/25ML VIAL [ویال کموتکسل 150 میلی گرم/25 میلی لیتر] داروسازی ویتان فارمد Paclitaxel به زودی ...
VITASULIN-R 1000IU/10ML Vial [ویال ویتاسولین - آر 1000واحد/10 میلی لیتر] داروسازی ویتان فارمد Insulin به زودی ...
VITASULIN N 1000IU/10ML VIAL [ویال ویتاسولین ان 1000 واحد/10 میلی لیتر] داروسازی ویتان فارمد Insulin به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب