محصولات شرکت اکسیر گل سرخ

محصولات شرکت اکسیر گل سرخ

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Cardiatonic Syrup [شربت کاردیوتونیک] اکسیر گل سرخ Allium sativum+Vaccinium myrtillus+ Zingiber officinale+ Capsicum frutescens+ Crataegus sp+ Cichorium intybus+ Hibiscus sp به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب