محصولات شرکت داروسازی نانو حیات دارو

محصولات شرکت داروسازی نانو حیات دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Angipars Ointment [پماد آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis به زودی ...
Angipars Capsule [کپسول آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis به زودی ...
Neurotec Capsule [کپسول نوروتک] داروسازی نانو حیات دارو Tanacetum vulgare+ Urtica dioica+Rosa canina به زودی ...
Dalfyra 10MG Tab [قرص دالفیرا 10 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Fampridine به زودی ...
Nano-D 1000IU Microtablets Cap [کپسول نانودی 1000واحد] داروسازی نانو حیات دارو Vitamin D3 به زودی ...
MyeloAid tablet [قرص میلواید] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
FolicoGen tablet [قرص فولیکوژن] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
Angipars Pack [پک آنژی پارس] داروسازی نانو حیات دارو Melilotus Officinalis به زودی ...
PROGIO 100MG Tablet [قرص پروجیو 100 میلی گرم] داروسازی نانو حیات دارو Biotin به زودی ...
MammVit Tablet [قرص ماماویت (ماما ویت)] داروسازی نانو حیات دارو Multivitamin preparation به زودی ...
شرکت داروسازی نانو حیات دارو
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب