محصولات شرکت داروسازی دنیای بهداشت

محصولات شرکت داروسازی دنیای بهداشت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
BEHDOSIL 1% 30ML SOL [محلول بهدوسیل 1%] داروسازی دنیای بهداشت Terbinafine به زودی ...
FLUORINE 0.2% 300ML MOUTH WASH [دهان شویه فلورین 0.2%] داروسازی دنیای بهداشت Sodium Fluoride به زودی ...
DB-SALINE 0.9% 20ML PUMP SPRAY [اسپری بینی دی بی-سالین 0.9% 20 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Sodium Chloride-Nasal به زودی ...
DB-SALINE 0.65% 20ML NASAL PUMP SPRAY [اسپری پمپ بینی دی.بی-سالین 0.65%] داروسازی دنیای بهداشت Sodium Chloride-Nasal به زودی ...
SELSIUM 2.5% SHAMPOO [شامپو سلسیوم 2.5%] داروسازی دنیای بهداشت Selenium Sulfide به زودی ...
SELSIUM 1% SHAMPOO [شامپو سلسیوم 1%] داروسازی دنیای بهداشت Selenium Sulfide به زودی ...
BEHDODINE 10% 60ML SOL FOR SPRAY [] داروسازی دنیای بهداشت Povidone-Iodine به زودی ...
BEHDODINE 10% 500ML SOL [] داروسازی دنیای بهداشت Povidone-Iodine به زودی ...
BEHDODINE 10% 3800ML SOL [] داروسازی دنیای بهداشت Povidone-Iodine به زودی ...
BEHDODINE 10% 125ML SOL [] داروسازی دنیای بهداشت Povidone-Iodine به زودی ...
DB-EPHRINE 0.25% 15ML NASAL PUMP SPRAY [پمپ اسپری بینی دی بی-افرین 0.25% 15 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Phenylephrine به زودی ...
CONGESTOP 0.1% 20ML NASAL SPRAY [اسپری بینی کونژستاپ 0.1% 20 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Oxymetazoline به زودی ...
CONGESTOP 0.05% 20ML NASAL SPRAY [اسپری کونژستاپ 0.05% 20 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Oxymetazoline به زودی ...
DB NASALCORT 50MCG/DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی دی بی نازال کورت 50 میکروگرم/دوز] داروسازی دنیای بهداشت Beclometasone به زودی ...
BEHDOCAINE 10% 100ML SPRAY [اسپری بهدوکائین 10% 100 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Lidocaine-Local به زودی ...
BEHDOCAINE 10% 50ML SPRAY [اسپری بهدوکائین 10% 50 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Lidocaine-Local به زودی ...
HEXODINE 0.12% 300ML MOUTHWASH [دهان شویه هگزودین 0.12% 300 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Chlorhexidine به زودی ...
HEXODINE 0.2% 300ML MOUTHWASH [دهان شویه هگزودین 0.2% 300 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Chlorhexidine به زودی ...
DB-SCRUB 4% 500ML SOL [محلول دی بی-اسکراب 4% 500 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Chlorhexidine به زودی ...
DB-SCRUB 4% 250ML SOL [محلول دی بی-اسکراب 4% 250 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Chlorhexidine به زودی ...
FLUTICOMEX 50MCG/DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی فلوتیکومکس 50میکروگرم/دوز] داروسازی دنیای بهداشت Fluticasone به زودی ...
ACETAMINOPHEN D.B 120MG/5ML SUSP [سوسپانسیون استامینوفن دی.بی 120میلی گرم/5میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Acetaminophen به زودی ...
CROMONASE® 2% 13ML NASAL SPRAY [اسپری بینی کرمونیز 2% 13 میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Cromolyn Sodium به زودی ...
CAL+ZINC+MG+D3 DB Tab [قرص کلسیم +زینک +منیزیم+ د3 دنیای بهداشت] داروسازی دنیای بهداشت Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 به زودی ...
ACETAMINOPHEN D.B 100MG/ML DROP [قطره استامینوفن دی.بی 100میلی گرم/میلی لیتر] داروسازی دنیای بهداشت Acetaminophen به زودی ...
DESMOPRESSIN DONYAYE BEHDASHT 10MCG/DOSE NASAL SPRAY [اسپری بینی دسموپرسین دنیای بهداشت 10میکرو گرم/دوز] داروسازی دنیای بهداشت Desmopressin به زودی ...
Zekex 137MCG/Puff Nasal Spray [اسپری بینی زلکس 137میکروگرم/پاف] داروسازی دنیای بهداشت Azelastine به زودی ...
LOPATONASE 0.6% NASAL Spray [اسپری بینی لپاتونیز 0.6%] داروسازی دنیای بهداشت Olopatadine به زودی ...
شرکت داروسازی دنیای بهداشت
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب