محصولات شرکت داروسازی دی دارو سلامت

محصولات شرکت داروسازی دی دارو سلامت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
ACETASOFT 500MG CAP(SOFT GEL) [کپسول نرم استاسافت 500 میلی گرم] داروسازی دی دارو سلامت Acetaminophen به زودی ...
CETRISOFT 10MG CAP SOFT GEL [کپسول نرم ستری سافت 10 میلی گرم] داروسازی دی دارو سلامت Cetirizine به زودی ...
TETRABENAZINE DAYDAROU 25MG TAB [قرص تترابنازین دی دارو 25 میلی گرم] داروسازی دی دارو سلامت Tetrabenazine به زودی ...
RILUZOLE DAYDAROU 50MG TAB [قرص ریبوزول دی دارو 50 میلی گرم] داروسازی دی دارو سلامت Riluzole به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب