محصولات شرکت ایمن طب دارو

محصولات شرکت ایمن طب دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
COLDAXIN-GEL ® SOFT GEL [سافت ژل کلداکسین ژل] ایمن طب دارو Adult cold به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب