قرص دایمولاکس 500 میلی گرم

Daymolax 500MG TAB

داروسازی دیموند [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

داروسازی دیموند

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب