محصولات شرکت بازرگانی سها کیش

محصولات شرکت بازرگانی سها کیش

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
IRINOTECAN-ARIES Injectio 20 mg/ml,15ml [ویال ایرینوتکان-آری یس 20 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر] APOCARE PHARMA Irinotecan به زودی ...
IRINOTECAN-ARIES Injection 20 mg/ml,5ml [آمپول ایرینوتکان-آری یس 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] APOCARE PHARMA Irinotecan به زودی ...
IRINOTECAN-ARIES Injection 20 mg/ml,2 ml [آمپول ایرینوتکان-آری یس 20 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] APOCARE PHARMA Irinotecan به زودی ...
RASILEZ 300MG TAB [قرص راسیلز 300 میلی گرم] NOVARTIS Aliskiren به زودی ...
MUSE 1000MCG URETHRAL STICK [اپلیکاتور موس 1000 میکروگرم] MEDA PHARMA Alprostadil به زودی ...
MUSE 500MCG URETHRAL STICK [اپلیکاتور موس 500 میکروگرم] MEDA PHARMA Alprostadil به زودی ...
AMISULPRIDE 400MG TAB [قرص آمی سولپراید 400 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Amisulpride به زودی ...
SAROTEN 75MG TABLET [قرص ساروتن 75 میلی گرم] BAYER PHARMA Amitriptyline به زودی ...
KINERET 100 MG PREFIELD SYR [سرنگ آماده تزریق کینرت 100 میلی گرم] Other-سایر Anakinra به زودی ...
IMUREL 50 MG TAB [قرص ایمورل 50 میلی گرم] ASPEN PHARMA Azathioprine به زودی ...
SIMULECT POWDER, FOR SOLUTION 20 mg [پودر قابل تزریق سیمولکت 20 میلی گرم] NOVARTIS Basiliximab به زودی ...
ANAFRANIL 25MG TAB [قرص آنافرانیل 25 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Clomipramine به زودی ...
ELOBACT 125MG TAB [قرص الوباکت 125 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Cefuroxime به زودی ...
ADCETRIS 50MG VIAL [ویال ادستریس 50 میلی گرم] Seattle Genetics BRENTUXIMAB به زودی ...
COLIRCUSI CICLOPLEGICO 1% EYE DROP [قطره چشمی کولیرکاسی سیکلوپلژیکو 1%] فوریتی-تک نسخه ای Cyclopentolate به زودی ...
EZETROL 1OMG TAB [قرص ازترول 10 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Ezetimibe به زودی ...
PROCORALAN 5MG TAB [قرص پروکورالان 5 میلی گرم - ایوابرادین] SERVIER Ivabradine به زودی ...
SOOLANTRA 1% CREAM [کرم سولانترا 1%] galderma Ivermectin به زودی ...
STROMECTOL 3MG TAB [قرص استرومکتول 3 میلی گرم] MSD Ivermectin به زودی ...
TRANDATE 100MG TAB [قرص ترندیت 100 میلی گرم] TEOFARMA Labetalol به زودی ...
KEPPRA 500MG TAB [قرص کپرا 500 میلی گرم] UCB Levetiracetam به زودی ...
SINEMET CR 200MG/50MG TAB [قرص ساینمت سی آر 200/50 میلی گرم] MSD Levodopa-C به زودی ...
PRIADEL 400MG TAB [قرص پریادل 400 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Lithium Carbonate به زودی ...
ALKERAN ® 50MG VIAL [ویال آلکران 50 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Melphalan به زودی ...
MENCEVAX ® 10DOSE VIAL [ویال منسوکس 10 دوز] فوریتی-تک نسخه ای Meningococcal Vaccines به زودی ...
MENVEO ® 0.5ML SYRING [سرنگ منواو 0.5 میلی لیتر] فوریتی-تک نسخه ای Meningococcal Vaccines به زودی ...
VACCINE - MENOMUNE ® 10 DOSE VIAL [ویال وسسین - منومون® 10 دوز] فوریتی-تک نسخه ای Meningococcal Vaccines به زودی ...
LEUCODININE 10% OINTMENT [پماد لئوکودینین 10%] فوریتی-تک نسخه ای Mequinol به زودی ...
HIPREX 1 G TAB [قرص هیپرکس 1 گرم] MEDA PHARMA Methenamine به زودی ...
LYSODREN ® 500MG TAB [قرص لایسودرن 500 میلی گرم -لایزودرن -لیسودرین-لیزودرن] فوریتی-تک نسخه ای Mitotane به زودی ...
CORGARD 80MG TAB [قرص کورگارد 80 میلی گرم] SANOFI AVENTIS Nadolol به زودی ...
FURANTOIN ® 25MG/5ML 80ML SUSP [سوسپانسیون فورانشن ® 50 میلی گرم / 5 میلی لیتر] فوریتی-تک نسخه ای Nitrofurantoin به زودی ...
NORTRILEN 25MG TAB [قرص نورتریلن 25 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Nortriptyline به زودی ...
XOLAIR 150MG VIAL [ویال زولیر 150 میلی گرم - زول ایر] NOVARTIS Omalizumab به زودی ...
PENTOSAN POLY SULFATE 25MG TAB [قرص پنتوزان پلی سولفات 25 میلی گرم] Bene Pharmachem Gmbh And Co Kg Pentosan Polysulfate Sodium به زودی ...
EPILA D GEROT 100 MG CAP [کپسول اپیلا دی گروت 100 میلی گرم] فوریتی-تک نسخه ای Phenytoin به زودی ...
SALAGEN 5MG TAB [قرص سالاژن 5 میلی گرم] NOVARTIS Pilocarpine به زودی ...
ESBRIET 267 MG CAP [کپسول اسبریت 267 میلی گرم] ROCHE Pirfenidone به زودی ...
HUMALOG 100IU/ML VIAL [ویال هومالوگ 100 واحد/میلی لیتر] ELI LILLY Insulin به زودی ...
ADENURIC 120MG TAB [قرص آدنوریک 120 میلی گرم] BERLIN-CHEMIE Febuxostat به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب