محصولات شرکت پارس گیتا دارو

محصولات شرکت پارس گیتا دارو

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Paloma 120ml Syrup [شربت پالوما 120 میلی لیتر] پارس گیتا دارو Cassia sp.+Ficus carica به زودی ...
Paloma 200ml Syrup [شربت پالوما 200 میلی لیتر] پارس گیتا دارو Cassia sp.+Ficus carica به زودی ...
Powercord Plus Capsule [کپسول پاورکلد پلاس] پارس گیتا دارو Cordyceps sinensis+Ginkgo biloba+Cynara scolymus به زودی ...
Pelargin Tablet [قرص پلارژین] پارس گیتا دارو Pelargonium sidoides به زودی ...
Pelargin 120ml Syrup [شربت پلارژین 120 میلی لیتر] پارس گیتا دارو Pelargonium sidoides به زودی ...
Pelargin 60ml Syrup [شربت پلارژین 60 میلی لیتر] پارس گیتا دارو Pelargonium sidoides به زودی ...
Pelargin Kids Syrup [شربت پلارژین کیدز] پارس گیتا دارو Pelargonium sidoides به زودی ...
NORSTOR 125 MG Tablet [قرص نوراستور 125 میلی گرم] پارس گیتا دارو Levodopa-B به زودی ...
NORSTOR 250 MG Tablet [قرص نوراستور 250 میلی گرم] پارس گیتا دارو Levodopa-B به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب