محصولات شرکت نانو دارو پؤوهان پردیس

محصولات شرکت نانو دارو پؤوهان پردیس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
Calendula fort ND 4% Ointment [پماد کالاندولا فورت ان دی 4%] نانو دارو پؤوهان پردیس Calendula officinalis به زودی ...
Calendula ND 2% Ointment [پماد کالاندولا ان دی 2%] نانو دارو پؤوهان پردیس Calendula officinalis به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب