قرص لوزار 25 میلی گرم

LOZAR 25MG TAB

داروسازی رازک [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی رازک

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب