قرص گلی بنکلامید مینو 5 میلی گرم

GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB

داروسازی مینو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی مینو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب