قرص گلی بنکلامید-مینو 5 میلی گرم

GLIBENCLAMIDE-MINOO 5MG TAB

داروسازی مینو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب