سوسپانسیون ایبوپروفن-عماد 100میلی گرم/5میلی لیتر 120میلی لیتر

IBUPROFEN-EMAD 100MG/5ML 120ML SUSP

داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

داروسازی عماد درمان پارس

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب