قطره استامینوفن-بهسا 100 میلی گرم/میلی لیتر

ACETAMINOPHEN-BEHSA 100MG/ML DROP

داروسازی بهسا [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب