قرص متفورمین مهبان دارو 500 میلی گرم

METFORMIN MAHBANDAROU 500MG TAB

داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب