شیاف آفی ستامول 125 میلی گرم

AFICETAMOL 125MG SUPP

داروسازی ایران آوند فر [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب