قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم

GLIBENCLAMIDE SAMISAZ 5MG TAB

داروسازی سامی ساز [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی سامی ساز

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب