قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم

ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB

داروسازی سامی ساز [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب