قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم

ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB

داروسازی سامی ساز [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سامی ساز

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب