قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم

ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB

داروسازی سامی ساز [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب