قرص پردنیزولون-آی آر 5 میلی گرم


PREDNISOLONE-AR 5MG TAB

داروسازی ابوریحان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ابوریحان

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب