قرص ایبوبروفن آی پی پی 400 میلی گرم

IBUPROFEN IPP 400MG TAB

فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

فرآورده های تزریقی دارویی ایران

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب