قرص آ اس آ آی پی پی 80 میلی گرم

ASA IPP 80MG EC TAB

فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

فرآورده های تزریقی دارویی ایران

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب