قرص آ اس آ آی پی پی 80 میلی گرم

ASA IPP 80MG EC TAB

فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب