کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم

CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL)

داروسازی زهراوی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی زهراوی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب