قرص باکلوفن زهراوی 25 میلی گرم


BACLOFEN ZAHRAVI 25MG TAB

داروسازی زهراوی [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

داروسازی زهراوی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب