کپسول جم فکتو 300 میلی گرم

GEMFACTO 300MG CAP

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی اکتوورکو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب