سوسپانسیون استامینوفن دی.بی 120میلی گرم/5میلی لیتر

ACETAMINOPHEN D.B 120MG/5ML SUSP

داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب